Vakcinácia proti pneumokokom je už na Slovensku povinná

Od začiatku minulého roka je súčasťou povinného očkovania aj vakcinácia proti pneumokokom. V minulosti povinná nebola, išlo o očkovanie na žiadosť rodičov alebo na základe odporúčania lekára. Zaradením medzi "povinné" sa tak Slovensko pričlenilo k viac ako 30 krajinám, ktoré majú toto očkovanie vo svojich Národných imunizačných programoch.

V praxi to teda znamená, že každé dojča narodené po 1. januári 2009 je v súčasnosti povinne očkované proti pneumokokovým infekciám, pričom očkovanie je hradené zo zdravotného poistenia. Na Slovensku sú podľa Zuzany Krištúfkovej, epidemiologičky a predsedníčky Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS, v súčasnosti k dispozícii tri očkovacie látky proti pneumokokom. Dve z nich sú určené pre deti od 18. týždňa do piatich rokov veku. Odlišujú sa najmä počtom sérotypov pneumokokov, proti ktorým sú účinné – 7 a 10. Tretia vakcína, ktorá obsahuje 23 sérotypov, je určená pre vekovú skupinu od dvoch rokov a staršie osoby.

"Určené sú na zníženie počtu ťažkých, často smrteľných ochorení ako sú zápaly pľúc, zápaly mozgových blán, sepsy – ťažká infekcia celého organizmu, ľudovo nazývaná otrava krvi, a čiastočne aj zápaly stredného ucha spôsobené pneumokokom," vysvetlila Krištúfková. Ochorenia sú sprevádzané závažnými komplikáciami, ktoré ak pacient prežije, zanechávajú trvalé následky a často vedú k invalidite. Najčastejšie sa vyskytujú u detí v prvom roku života a u starších osôb.

Pneumokokové infekcie spôsobuje baktéria Streptococcus pneumoniae. Je to baktéria, ktorá je príčinou najviac úmrtí detí vo svete na ochorenia, ktorým možno predchádzať očkovaním. Pneumokoky sa bežne vyskytujú okolo nás, za určitých okolností však môžu vyvolávať nebezpečné a život ohrozujúce ochorenia. Tieto organizmy osídľujú oblasť nosohltana bez toho, aby bezprostredne spôsobili ochorenie. Zatiaľ čo v dospelej populácii je nosičom pneumokoka približne každý piaty človek, u detí predškolského veku je to až 60 percent. Očkovanie proti pneumokokom neposkytuje ochranu len zaočkovaným, ale vďaka kolektívnej imunite výrazne znižuje výskyt invazívnych pneumokokových ochorení v populácii.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: