SČK ukončil verejnú zbierku pre obete zemestrasenia na Haiti

Slovenský Červený kríž 15. januára 2010 vyhlásil verejnú zbierku na pomoc obetiam ničivého zemetrasenia na Haiti. Zbierka bola ukončená 5. februára 2010 a finančný výťažok v hodnote 99 752,84 € bol zaslaný 16. februára 2010 na účet Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (MFČK/ČP) v Ženeve.

MFČK/ČP vyhlásila 3-ročnu výzvu pre všetky národné spoločnosti ČK a ČP vo výške 105,7 milióna švajčiarskych frankov (73 miliónov eur), ktoré by mali pomôcť 300 000 ľuďom. Finančné prostriedky sa budú čerpať postupne, podľa toho, ako bude napredovať obnova. Doteraz MFČK/ČP zabezpečil nákup pitnej vody a jedla, v najbližších mesiacoch budú finančné prostriedky použité na kúpu stanov a diek, nakoľko sa očakáva obdobie dažďov a bude potrebné zabezpečiť dočasné ubytovanie.

Zaznamenali sme veľký ohlas a neobvykle veľkú spolupatričnosť, a to tak od fyzických, ako aj právnických osôb. Výška jednotlivých vkladov bola rôzna, pohybovala sa od 1€ až po 2 000 €, pričom najvyšší vklad bol v sume 15 000 €.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: