V petržalských školách sa začína projekt na zlepšenie zdravia detí

Zisťovanie zdravotného stavu žiakov v 11 petržalských základných školách je začiatok niekoľkoročného projektu Zdravé srdce vo vlastných rukách. Jeho zámerom je predísť najzávažnejším chorobám, aby generácia, ktorá dospeje, bola zdravšia.

"Budeme mať reprezentatívne dáta o stave zdravia našich detí. Predtým sme to podobne zisťovali u našich učiteľov a výsledky sú alarmujúce," povedal na dnešnej tlačovej konferencii starosta Petržalky Milan Ftáčnik. Zároveň dodal, že závery tohto pilotného medicínskeho projektu budú odporučené cez ministerstvá školstva a zdravotníctva celoplošne na Slovensku. V máji alebo júni plánujú organizovať odbornú konferenciu s informáciami o úvodnom zisťovaní zdravia petržalských detí a ďalších krokoch tohto projektu. Podľa riaditeľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave Otakara Fitza nejde o jednorazovú záležitosť, ale projekt bude dlhodobý. Dôvodom sú nesprávne návyky stravovania u detí, nedostatok pohybu, obezita a cukrovka, čo spôsobujú kardiovaskulárne a ďalšie ochorenia. "Už päť až osemročné deti mávajú poruchy ciev a iné zdravotné problémy. Podľa Európskej charty zdravia každé dieťa narodené v novom miléniu má právo žiť najmenej do 70 rokov," konštatoval Fitz.

Aj podľa odborného garanta projektu Zory Gerovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva je dôležité začať zlepšovať zdravie populácie u detí. Je potrebné zistiť, či majú nejaké zdravotné riziká a naučiť ich správnemu stravovaniu i celkovému životného štýlu. "Máme 15-ročné skúsenosti u dospelých, že máloktorý z nich zmení svoje návyky v životospráve alebo sa zbaví fajčenia," uviedla pre TASR Gerová. Preto sa rozhodli začať projekt u detí. Spoliehajú sa, že cez ne možno dosiahnu zlepšenie celkovej zdravotnej situácie aj v rodinách. Oddnes počas troch mesiacov budú odborníci zisťovať na vzorke takmer 4000 detí ich telesnú hmotnosť a iné antropometricke i zdravotné parametre. Na to samospráva vyžiadala súhlas rodičov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: