Vstupnou bránou eHealth bude Národný zdravotný portál

Vstupnú bránu k službám elektronického zdravotníctva eHealth má predstavovať Národný zdravotný portál. Koncom roka 2011 by sa tak realitou mala stať elektronická medikácia, preskripcia, ako aj elektronická zdravotná knižka. Ako dnes na podujatí o postavení portálu v eHealthe priblížil Peter Gschwendt z Národného centra zdravotníckych informácií, portál bude určený najmä pre občanov, zdravotníckych pracovníkov, ako aj obyvateľov Európskej únie.

Priblížil, že pre pacientov bude portál poskytovať najmä informácie o jednotlivých poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, platnej legislatíve či platných štandardoch. Umožní im aj objednávanie sa k všeobecným lekárom i špecialistom. Dostupné tu majú byť i všeobecne prístupné medicínske informácie, informácie z verejného zdravotníctva, ako aj prezentácie poisťovní a poskytovateľov. Zdravotnícki profesionáli si na portáli majú nájsť najaktuálnejšie odborné informácie, ako aj údaje o liekoch. Gschwendt priblížil, že by sa tiež mal zlepšiť prístup k diagnostike, ako aj priebežnému vzdelávaniu. Portál bude zároveň zastrešovať údaje, ktoré môžu potrebovať občania Európskej únie. Okrem angličtiny sa majú uvádzať vo všetkých jazykoch EÚ. Podľa Gschwendta im portál poskytne všeobecné informácie o systéme zdravotnej starostlivosti, kontakty nielen v podobe adries, ale aj otváracích hodín a navigačných mapiek.

Zavádzanie elektronického zdravotníctva tzv. eHealth si do roku 2013 vyžiada vyše 252 miliónov eur, pričom sa počíta s viaczdrojovým financovaním, a to z eurofondov, štátneho rozpočtu a iných zdrojov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti, v ktorej rezort zdravotníctva ráta aj s novelizáciu ďalších právnych noriem pre umožnenie realizácie služieb elektronického zdravotníctva s účinnosťou od roku 2011. Od budúceho roka by sa tak v rámci pilotnej prevádzky eHealth malo realitou stať napríklad podanie žiadanky na objednanie sa u špecialistu cez internet. Sprístupniť sa tiež majú informácie o liekoch a ich dostupnosti, zdravotných pomôckach, poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zahraničí, zdravom životnom štýle, ako aj o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Pacienti by mali mať časom vytvorený elektronický chorobopis, zaviesť sa má aj elektronická preskripcia a medikácia.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: