Novinky v liečbe cukrovky

Novinky v liečbe cukrovky
Zdroj: bigstockphoto.com

Ľudia chorí na cukrovku dobre vedia, že musia  dodržiavať prísnu diétu a liečiť sa podľa pokynov lekárov.  Diabetes mellitus, cukrovka, je chronické metabolické  ochorenie, ktoré zmení a skomplikuje človeku život.

Od objavenia inzulínu  k moderným možnostiam jeho aplikácie

Na Slovensku žije takmer 370 tisíc ľudí  s diagnózou diabetes mellitus, teda  cukrovka. Zdravotný stav 80 000 z nich  si vyžaduje liečbu inzulínom. Prvá  zmienka, ktorá sa o diabete dochovala  pochádza z Egypta z obdobia okolo  roku 1550 p. n. l. Na inzulín si však museli  pacienti počkať viac ako tri tisícročia.  V roku 1921 chirurg Frederick Banting  a jeho spolupracovník Charles  Herbert Best extrahovali inzulín z psieho  pankreasu. Pacientom s diabetom  predstavila ako prvá inzulín spoločnosť  Eli Lilly, pričom jeho obchodnú dostupnosť  zabezpečila už v roku 1923. Po prevratnom  objave došlo k mnohým inováciám  v aplikačnej technike, ktorá  bola na začiatku značne problematická.

Nové inzulínové perá  na uľahčenie života

Diabetológovia z praxe potvrdzujú, že  mnoho pacientov sa usilovalo vyhnúť  inzulínovej liečbe a odďaľovalo jej začiatok  najmä z obavy pred samotným  podávaním inzulínu pomocou injekčnej  striekačky (inzulínky) a fľaštičky s inzulínom,  ktoré si vyžaduje vysokú časovú  náročnosť, zručnosť a presnosť pri  aplikácii. Dnes sú však už bežne používané  inzulínové perá, ktoré sú diskrétne, aplikáciu inzulínu uľahčujú a jednoznačne  zlepšujú kvalitu života ľudí  s diabetom.

Inzulínové pero umožňuje  presné dávkovanie, jednoduchú obsluhu  a diskrétnosť pri podávaní inzulínu,  tým aj zmenený prístup k aplikácii  inzulínu. Slovenskí pacienti majú skúsenosti  s rôznymi typmi inzulínových  pier, ktoré prešli vývojom a mnohými  vylepšeniami.

Pomôcka i vkusný doplnok

Inzulínové pero nemusí pôsobiť ako  zdravotná pomôcka. Každá žena chce byť pekná, štýlovo sa obliekať, byť osobitá,  ale zároveň ostať sama sebou. Atraktívne  inzulínové pero sa  môže pre ženu stať „módnym doplnkom“.  Jeho elegancia a atraktívny  vzhľad, ale zároveň malá hmotnosť  a diskrétnosť umožňuje ženám nosiť  ho bez ostychu všade - na stretnutie do reštaurácie, do kancelárie a určite  sa bude stále cítiť sama sebou. Prekvapí tiež vysokou  kvalitou spracovania, ktorá je zárukou  spoľahlivosti a trvanlivosti pera.  Jednoduché ovládanie šetrí čas a posilní  istotu, že si pacienti aplikujú inzulín  správne. Pero je presné a spoľahlivé. Aj  keď sa lekárska veda snaží pacientom  s cukrovkou maximálne uľahčiť život,  veľká časť stále zostáva na samotnom  pacientovi.

Pacienti dnes využívajú moderné inzulínové  perá, ktoré zjednodušujú aplikáciu  inzulínu. Napriek tomu môžu  mať pacienti otázky k aplikácii inzulínovými  perami a hľadajú odpovede.  K dispozícii im je bezplatná telefónna  Dia linka 0800 112 122, ktorá funguje  každý deň.

Nová nádej pre cukrovkárov

Väčšina pacientov má cukrovku 2. typu.  Ich liečba spočíva v dodržiavaní diéty  a režimových opatrení, najmä pohybovej  aktivity. Ak sa napriek tomu nepodarí  dosiahnuť cieľové hodnoty laboratórnych  parametrov, hlavne hladiny cukru,  ale aj tukov, k slovu sa dostávajú lieky.  Najskôr sú to tabletky, ktoré rôznymi  mechanizmami prispievajú k zníženiu  hladiny cukru v krvi. Lenže ak i napriek  liečbe tabletami pretrvávajú vysoké  hodnoty glykémie – hladiny cukru, je  potrebné začať liečbu inzulínom, teda  hormónom, ktorý sa zapája do metabolických  dejov a dochádza tak k zníženiu  hladiny cukru. Optimálna glykémia  je nevyhnutne potrebná na to, aby diabetikovi  nehrozili žiadne vážne komplikácie,  ako je srdcový infarkt, mozgová  porážka, postihnutie očí, obličiek alebo    nervových vlákien. Donedávna sa používali  humánne inzulíny a v poslednom  období aj moderné inzulínové analógy.  Najnovšie sa však objavili nové možnosti  liečby: inkretíny. Ide o látky, ktoré  sa v tele uvoľňujú z tráviaceho traktu,  hlavne z tenkého čreva, na základe prijatej  potravy. Sústredila sa na ne pozornosť  po tom, čo sa v 60. rokoch zistilo,  že podanie cukru priamo do tráviaceho  traktu spôsobuje rýchlejšie uvoľňovanie  inzulínu. Príčinou sú práve inkretíny,  javu sa hovorí inkretínový efekt.

Ako funguje inkretínový efekt

Príkladom je inkretín exenatid, ktorý  vedci objavili v prírode. Objavili jaštera,  ktorého sliny obsahujú látku veľmi podobnú  tomuto ľudskému hormónu. Ide  o Kôrnatca jedovatého, ktorý obýva oblasti  juhozápadného Mexika a USA.  „Exenatid patrí do novej skupiny antidiabetík,  ktoré sa nazývajú agonisti  GLP –1. Sú jedinečné vo viacerých ohľadoch.  Keďže ide hormóny, ktoré sú peptidy  („malé bielkoviny“), jediný spôsob,  ako ich možno aplikovať je podkožná  injekcia. Exenatid, ktorý je v súčasnosti  ako jediný schválený agonista GLP-1,  sa podáva dvakrát denne, pred raňajkami  a pred večerou, vždy v rovnakej dávke.  Na rozdiel od prirodzeného hormónu  GLP-1 má exenatid predĺžený účinok.  Výnimočnou vlastnosťou tohto lieku je  predovšetkým to, že zvyšuje vylučovanie  inzulínu vtedy, keď sa konzumuje  potrava obsahujúca glukózu. To znamená  vtedy, keď to organizmus práve  potrebuje na to, aby sa glukóza obsia    hnutá  v potrave dostala z krvi do tkanív  a zebezpečila ich energetickú potrebu.  Týmto sa líši od liečebne podávaného  inzulínu, ktorý sa z miesta v podkoží  postupne uvoľňuje bez ohľadu na  to, či jedinec práve jedol, alebo hladuje.  Táto vlastnosť predstavuje dôležitú  výhodu exenatidu, lebo vzniká veľmi  malé riziko hypoglykémie – život ohrozujúceho  stavu, spôsobeného veľmi nízkou  hladinou glukózy v krvi. Výsledkom  liečby exenatidom je zlepšenie kompenzácie  cukrovky, ale aj pokles telesnej  hmotnosti,“ hovorí diabetologička  Doc. MUDr. Katarína Rašlová, Csc.

Cukrovka, nadváha a nový liek

Približne 90 % diabetikov 2. typu má  problémy s nadváhou alebo obezitou,  čím sa zvyšuje riziko srdcovo-cievnych  chorôb. Významnou výhodou novej  liečby diabetu je skutočnosť, že pomáha  upraviť telesnú hmotnosť. GLP-1  agonisti, podobne ako prirodzený hormón  GLP-1 spomaľujú vyprázdňovanie  potravy zo žalúdka, ovplyvňujú pocit  sýtosti a znižujú chuť do jedla. Vďaka  tomu pacienti liečení týmto novým liekom  chudnú. Klinické štúdie ukázali, že  jedinci liečení účinnou látkou exenatidom  postupne chudli, priemerný pokles  hmotnosti bol za 3 týždne okolo  3-4 kg a pri predlžení hmotnosť ďalej  klesala, pričom v porovnaní s pacientmi,  ktorí dostávali placebo, mali významne  nižšiu telesnú hmotnosť.  Pri novej liečbe je riziko hypoglykémie  veľmi nízke a zároveň pomáha  znižovať nadváhu.

Autor článku: Agáta Görnerová, časopis Moderná žena

Dátum zverejnenia: