IV. Kongres mladých stomatológov

O tom, že nám pribúda zubných lekárov v dôchodkovom veku sa už popísalo veľa. O tom, že  sú obavy z nedostatku nástupcov  - pedagógov sa písalo tiež veľa.  V dôsledku slabého finančného ohodnotenia mnohí z mladšej generácie radšej dajú prednosť súkromnej praxi, takže obavy sú na mieste. Je tu však každoročný Kongres mladých zubných lekárov, ktorý nás stále viac a viac presviedča o tom, že odchádzajúca staršia generácia  stomatológov, vychovala svojich dôstojných nástupcov. Aj keď ich nie je až tak veľa, svoje miesto tu už majú. Mnohí z nich pracujú na klinikách a zároveň majú vlastnú prax. Zatiaľ to zvládajú. Do kariet im hrá mladosť, nadšenie pre všetko nové a predovšetkým odvaha prezentovať svoje doterajšie skúsenosti, úspechy ale aj prvotné problémy, ktoré ich však neznechutili. Práve tie mnohí z poslucháčov na tohoročnom IV. Kongrese mladých v Piešťanoch, ktorý sa konal v hoteli Magnólia, to veľmi ocenili.

Nevídaný záujem

Nedávno sa ukončil 5-ročný vzdelávací cyklus, a tak sa akosi predpokladalo, že záujem o vzdelávanie aspoň začiatkom roka opadne. Opak sa stal pravdou. Takmer dve stovky záujemcov o toto podujatie svedčilo o tom, že už sa prestalo „chodiť po kredity“.  Začalo sa vzdelávať. Aj keď počas dvoch dní (5.-6. február) v kongresovej sále hotela prevládal počet mladých poslucháčov, bolo milé vidieť aj staršiu generáciu. Práve mnohí z jej radov prejavovali v diskusiách záujem o všetko nové. Najväčšej pozornosti sa tešili kazuistiky, ktoré auditórium veľmi pozorne sledovalo. Organizátori podujatia, v tomto prípade Slovenská komora zubných lekárov, konkrétne jej výbor pre vzdelávanie,  nič nenechali na náhodu. Pozornosť venovali predovšetkým výberu tém a prednášajúcich a okrem toho že vsadili už na osvedčené tváre z predchádzajúcich ročníkov ( treba ich využiť, pretože jednou z podmienok je vek do 35 rokov), neobávali sa privítať nové . K nim patril napríklad aj MUDr. Andrej Thurzo, ktorý predstavil možnosti modernej diagnostiky v ortodoncii. Práve o túto „3 D“ prednášku, vhodne volenú na záver kongresu, bol prejavený veľký záujem.

Rovnako oblasť implantológie, parodontológie, keramických náhrad, využitie sklených vlákien alebo základy  modernej  gnatológie v protetike, v podaní  lekárov Hollý, Siebert, Streblov, Majerníková, Sladká, Pánek, Novotný, Urban a bratia Kováčovci, všetci títo svojimi prezentáciami dôstojne obstáli na poste prednášajúcich a je v nich silná záruka udržať našu stomatológiu na tej najvyššej úrovni.

Záver

IV. Kongres mladých zubných lekárov bol príležitosťou, kde mohli na jednom mieste mladí stomatológovia prezentovať svoje skúsenosti realizované na modernej báze v oblasti orálneho zdravia a zároveň to bolo stretnutie dvoch generácií, ktoré mali možnosť vzájomne povzbudiť svoj profesionálny rast. Mnohí prezentovali aj svoje prvotné problémy, ktoré ich však neznechutili.  Je teraz už len na zodpovedných orgánoch, aby práve oni svojimi, veľakrát nezmyselnými návrhmi, zakomponovanými do zákonov, nastupujúcu generáciu neodradili, naopak, mali by ju povzbudiť, kým je čas.

Autor článku: Mgr. Marta Holečková, SKZL

Dátum zverejnenia: