Nový prevádzkovateľ nemocníc v Leviciach a Topoľčanoch získal licenciu

Nezisková organizácia Nemocnice s poliklinikou získala dnes licenciu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nemocniciach v Leviciach a Topoľčanoch. Zriadil ju Nitriansky samosprávny kraj (NSK), aby prevzala obe zdravotnícke zariadenia po tom, ako krajskí poslanci vypovedali nájomné zmluvy súčasným prevádzkovateľom nemocníc.

V Leviciach i Topoľčanoch aj naďalej panuje neistota a obavy o zachovanie kontinuity zdravotnej starostlivosti. Situácia v oboch nemocniciach je neprehľadná a súčasní prevádzkovatelia, ktorí majú platné nájomné zmluvy do 28. februára 2010, stále vypratávajú zariadenia nemocníc. Podľa neoficiálnych informácií odnášajú aj majetok patriaci vyššiemu územnému celku. Časť prístrojového vybavenia na izbách intenzívnej starostlivosti už dokonca museli brániť vlastným telom lekári v Leviciach. Podpredsedníčka NSK Ľubica Burdová už v tejto veci podala trestné oznámenie. „Mala som indície, že odchádza aj technika a zariadenia samosprávneho kraja, bola som nútená podať trestné oznámenie na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Leviciach," uviedla.

Súčasným prevádzkovateľom nemocníc už Okresný súd v Topoľčanoch zamietol žiadosť o vydanie predbežného opatrenia, ktorým by znemožnil novej neziskovej organizácii prevziať nemocnice až do vyriešenia všetkých súdnych sporov. Požiadali preto krajského lekára Ľubomíra Ševčíka o odobranie licencie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Podľa predsedu NSK Milana Belicu to však neznamená, že tieto neziskové organizácie okamžite prestanú ošetrovať pacientov. „Túto povinnosť majú až do uplynutia platnosti nájomnej zmluvy, teda do 28. februára. To, že požiadali o zrušenie licencie, ešte neznamená, že ju už nemajú. Sú tam predsa nejaké termíny a úkony, ktoré treba vykonať," vysvetlil Belica.

Zároveň obvinil súčasného riaditeľa Nemocnice Topoľčany, n. o., Martina Naništu z klamstva, keď tvrdil, že kraj zo svojho rozpočtu na chod nemocníc neprispieval. Ako dnes vyhlásil, NSK dal počas nájomného vzťahu od roku 2005 na prevádzku nemocnice v Leviciach viac ako 3.087.034 eur a pre nemocnicu Topoľčany 5.828.852 eur. Kraj podľa jeho slov platil za nemocnice daň z nehnuteľnosti, investoval do údržby zariadení a budov a prispieval aj na platby za energie. Nemocnice podľa jeho slov získali len z odpisov 2.688.707 eur. Ďalšie príjmy mali neziskovým organizáciám plynúť podľa Belicu aj z prenájmu majetku patriacemu NSK.

Predseda NSK dnes vyzval súčasných prevádzkovateľov, aby nemocnice 1. marca odovzdali kraju v prevádzkyschopnom stave. „Keď sme odovzdávali nemocnice, boli v plne funkčnom stave, vybavené aj prístrojmi. A to aj podpísali v preberacom protokole. Nie je pravda, že preberali holé steny. To im máme veriť, že za jeden deň tam nanosili prístroje? Všetok majetok, ktorý od nich preberieme, budeme presne dokumentovať a kontrolovať podľa našej evidencie," pripomenul Belica. Podľa Burdovej sa kraj aj naďalej usiluje robiť všetko preto, aby bola zdravotná starostlivosť v oboch nemocniciach kontinuálne zachovaná. „Času je málo, či je to reálne, je veľmi odvážne povedať, ale robíme všetko preto, aby sme prebrali zdravotnú starostlivosť. Bude veľmi záležať na tom, v akom stave nám nechajú títo prevádzkovatelia nemocnice, pretože údajné informácie, ktoré prenikajú von, že nám nemocnice zdevastujú, sú dneska ešte neoveriteľné, ale dúfam, že sa tak nestane," dodala Burdová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: