Podujatie Národný zdravotný portál (NZP) a jeho postavenie v národnom programe eHealth

Podujatie Národný zdravotný portál (NZP) a jeho postavenie v národnom programe eHealth
Zdroj: bigstockphoto.com

Tvorbe a obsahu Národného zdravotného portálu sa venoval odborný seminár, ktorý organizovalo občianske združenie ProRec centrum Slovensko, v piatok 19. februára 2010.

Odborným garantom podujatia bolo  Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré je národným operátorom programu eHealth.

Na podujatí, ktorého sa zúčastnilo vyše 80 odborníkov z danej oblasti zazneli hneď v úvode prezentácie Vladimíra Hučka, riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií.

Z prezentácií vyplynula informácia o tom, že portál sa buduje ako vstupná brána do sveta eHealth. Informácie, ktoré sa na ňom zverejnia budú prístupné profesionálnym pracovníkom, inštitúciam a poisťovniam, ako aj občanom a v neposlednom rade aj cestujúcim euroobčanom.

Napríklad pre občana budú k dispozícii aktuálne informácie o epidemiologickej situácii, poradenstvo, informácie o čerpaní zdravotnej starostlivosti, o predpisovaných liekoch, o doplatkoch na lieky a pod. Pomôcť by mali aj informácie o ordinačných hodinách jednotlivých pracovísk u poskytovateľov, a aplikácie na portále, ktoré umožnia on-line objednávanie.

Podujatie odštartovalo sériu konferencií, ktoré budú tematicky zamerané na práve sa realizujúci národný program eHealth. Ďalšími témami, ktoré odznejú na podujatiach v tomto roku, sú elektronická zdravotná knižka občana, e-Preskripcia, či e-Alokácia. Odborné semináre občianskeho združenia ProRec centrum Slovensko sú platformou pre dialóg medzi kľúčovými aktérmi, ktorí budú realizovať elektronizáciu zdravotníctva. OZ ProRec je súčasťou celoeurópskej siete Eurorec, ktorá iniciuje vytvorenie kompatibilného kvalitného elektronického zdravotného záznamu naprieč krajinami Európy.

Autor článku: Ing. Martin Zbudila, ProRec SK

Dátum zverejnenia: