Lekári v Topoľčanoch budú poskytovať ambulantnú liečbu v rámci svojich možností

Zdravotníci v nemocnici v Topoľčanoch budú napriek vyhrotenej situácii aj počas nasledujúcich dní poskytovať ambulantnú liečbu pacientom. "Pacient bude ošetrený do tej miery, do akej to lekárom dovolí vybavenie ambulancií," konštatoval Gabriel Mančík, riaditeľ neziskovej organizácie Nemocnice s poliklinikou, ktorá začne prevádzkovať nemocnicu od 1. marca tohto roka. Súčasný prevádzkovateľ, ktorý dostal od Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) výpoveď z nájmu k 28. februáru, od začiatku minulého týždňa vysťahováva zariadenie i prístrojové vybavenie z nemocníc v Topoľčanoch i v Leviciach. "Máme informácie, že na jednotlivých oddeleniach povynášali aj sociálne zariadenia, záchody či umývadlá. Dnes ráno sme podali trestné oznámenie za ničenie majetku a s tým spojené všeobecné ohrozenie," uviedol prednosta Obvodného úradu v Topoľčanoch Jozef Vančo. Na základe trestného oznámenia začala konať polícia, ktorá v súčasnosti trvalo monitoruje objekt nemocnice a zabezpečuje, aby prevádzkovateľ nevynášal žiadne zariadenia či prístroje.

Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v spojitosti s ohrozením prevádzky Nemocníc s poliklinikou v Topoľčanoch a Leviciach podal dnes aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. "Je podozrenie na porušenie § 286 ods. 1 písm. h) a ods. 2 písm. a) Trestného zákona. Povinnosťou prevádzkovateľa je prevádzkovať nemocničné zariadenie do ukončenia zmluvy. Podľa zistení úradu je predpoklad, že uvedené ustanovenia Trestného zákona boli porušené tým, že bola úmyselne ohrozená prevádzka, alebo spôsobená porucha v prevádzke všeobecne prospešných zariadení," uviedol hovorca úradu Milan Michalič.

Nemocnice v Topoľčanoch a v Leviciach prevádzkujú neziskové organizácie, ktoré sú navzájom personálne prepojené a prostredníctvom ktorých nemocnice ovláda Cityfarma. Generálny riaditeľ obidvoch nemocníc Martin Naništa tvrdí, že súčasný prevádzkovateľ priestory nedemoluje. "Odvážame svoj vlastný majetok tak, ako nás žiada NSK," uviedol. Predseda NSK Milan Belica tvrdí, že listom požiadal Naništu, aby umožnil kraju prenájom či pokračovanie v lízingových zmluvách na prístroje, ktoré prevádzkovateľ zakúpil. "Odpísal mi, že je to z mojej strany populizmus." Belica zároveň tvrdí, že kraj eviduje v nemocniciach zhruba 10.000 položiek, ktoré prevádzkovateľ pri vstupe do nemocníc prevzal. "Žiadnu z nich sme doteraz nevyradili. Budeme ich žiadať všetky vrátiť späť," konštatoval Belica.

Nitriansky samosprávny kraj vypovedal neziskovým organizáciám v Leviciach a v Topoľčanoch nájomné zmluvy k 28. februáru tohto roka. Od 1. marca by mala obidve zdravotnícke zariadenia prevziať nezisková organizácia Nemocnice s poliklinikou, ktorú zriadil samosprávny kraj. Táto organizácia v pondelok 22. februára získala licenciu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Súčasní prevádzkovatelia nemocníc požiadali krajského lekára Ľubomíra Ševčíka o odobranie licencie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Podľa Belicu to však neznamená, že súčasný prevádzkovateľ okamžite prestane ošetrovať pacientov. "Túto povinnosť majú až do uplynutia platnosti nájomnej zmluvy. To, že požiadali o zrušenie licencie, ešte neznamená, že ju už nemajú. Sú tam predsa nejaké termíny a úkony, ktoré treba vykonať," vysvetlil Belica. Podľa Mančíka začne nový prevádzkovateľ poskytovať zdravotnú starostlivosť od 1. marca tohto roka, avšak nie v plnom rozsahu. "Obidve nemocnice budú poskytovať zdravotnú starostlivosť v rámci akútnej neodkladnej starostlivosti minimálne v piatich základných odboroch. Ako rýchlo dokážeme starostlivosť zabezpečiť v celej šírke je otázka, na ktorú budeme vedieť odpovedať, až keď sa dostaneme do priestorov nemocníc," konštatoval.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: