V Rooseveltovej nemocnici zriadili nové oddelenie

V banskobystrickej Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta zriadili nové nefrologicko – transplantačné oddelenie. Súvisí priamo s činnosťou jej Transplantačného centra a znamená ďalšie zvýšenie kvality poskytovaných služieb a lekárskej starostlivosti pre pacientov s obličkovými chorobami. "Vznikom nového oddelenia sa zlepšila organizačná štruktúra prijímania pacientov pred a po transplantácii obličky. Nové oddelenie umožňuje aj lepšie dodržiavanie špeciálneho hygienického režimu, potrebného pre chorých s potláčanou imunitou," konštatovala Jana Krupová z referátu pre internú a externú komunikáciu spomínanej nemocnice.

Dodala, že na novom oddelení sa koncentrujú špecialisti na prípravu pacienta na transplantáciu obličky od mŕtveho aj žijúceho darcu. Tiež na prípravu potenciálnych žijúcich darcov a na riešenie včasných aj neskorých potransplantačných komplikácií. Okrem toho tam pacientov nastavujú na ďalšiu (imunosupresívnu) liečbu a pravidelne ich kontrolujú. V transplantačnej nefrologickej ambulancii teraz sledujú asi 350 pacientov po transplantácii obličky a troch po transplantácii obličky - pankreas. Tento rok v Transplantačnom centre Rooseveltovej nemocnice intenzívne pripravujú opätovné zavedenie programu transplantácií pankreasu. Tento program v nemocnici fungoval v rokoch 2000 až 2003. Pre personálne problémy ho však zastavili. Po doškolení zdravotníckeho personálu centrum vyvíja snahu o jeho opätovné zavedenie.

Centrum sa tak stane jediným pracoviskom na Slovensku vykonávajúcim transplantácie pankreasu alebo kombinované transplantácie oblička - pankreas. V súčasnosti tam už vyšetrujú pacientov na posúdenie vhodnosti pre takýto typ transplantácie a následne ich zaraďujú na takzvanú čakaciu listinu. Nefrologicko-transplantačné oddelenie tak poskytuje diagnostickú, liečebnú a preventívnu starostlivosť nielen pre pacientov z Banskobystrického samosprávneho kraja, ale z celého Slovenska.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: