Predaj liekov a zdravotníckych pomôcok cez internet sa odkladá

Predaj liekov prostredníctvom internetu, ktorý mal byť na Slovensku realitou od 1. marca, sa odkladá. Stála pracovná komisia pre správne právo Legislatívnej rady vlády SR síce obsahovo schválila vyhlášku o zásielkovom predaji liekov, ktorá takýto predaj upravovala, ale jej účinnosť podmienila potrebou notifikácie Európskou komisiu.

"Táto pripomienka deň pred účinnosťou vyhlášky Ministerstvo zdravotníctva SR prekvapila, keďže v riadnom medzirezortnom pripomienkovom konaní táto požiadavka nebola," informuje rezort na svojej internetovej stránke. Ministerstvo tak teraz spolu s gestorom vyhlášky, Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, musí danú pripomienku preskúmať. "Dovtedy vyhláška nemôže byť uvedená do praxe," pripomína rezort. Predaj liekov bez predpisu a niektorých zdravotníckych pomôcok prostredníctvom internetu priniesla novela zákona o liekoch platná od decembra 2009. Vykonávacia vyhláška, ktorá takýto predaj upravuje, mala pôvodne vstúpiť do platnosti v marci. Koaličný poslanec Jozef Valocký (Smer-SD) v súčasnosti navrhuje, aby sa zasielanie liekov k pacientom umožnilo aj v prípade zdravotníckych pomôcok na predpis, pokiaľ nie sú v lekárni k dispozícii. Pacient však najprv bude musieť prísť do lekárne.

Lekárne, ktoré budú zásielkový predaj realizovať, budú povinné priamo na prevádzke, ako aj na internetovej stránke umiestniť odkaz na povolenie oprávňujúce vykonávať zásielkový výdaj. Ich držitelia budú zároveň povinní zabezpečiť priradenie identifikácie každej zásielke tak, aby ju bolo možné sledovať od objednávky až po doručenie. O zaslaných liekoch a pomôckach tiež budú musieť viesť evidenciu v podobe dátumu prijatia objednávky, jej odoslania, doručenia, ako aj spôsobu a dátumu vybavenia prípadnej reklamácie. Odborníci z praxe hovoria, že predaj liekov cez internet prináša so sebou nielen výhody, ale aj určité riziká. "Pacienti, ktorí si kliknutím na internete kúpia nejaký liek, nebudú mať záujem zisťovať si nejaké ďalšie podrobnosti. Bude tam teda chýbať kontakt pacienta s lekárnikom," uviedla pre TASR Vladimíra Gromová zo Združenia za lepšie lekárne. Naopak zásielkový výdaj liekov bude podľa jej slov určite výhodný pre tých pacientov, ktorí majú svoje osvedčené produkty, ktoré používajú pravidelne, poznajú ich, majú o nich všetky dostupné informácie a či z časovej tiesne alebo iných dôvodov nemôžu fyzicky prísť do lekárne.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: