Urbanizácia má všeobecne vplyv na zdravie obyvateľstva aj jednotlivca

Svetová zdravotnícka organizácia chce, aby sa do tohtoročného Svetového dňa zdravia, ktorý pripadá na 7. apríla, zapojili predovšetkým mestá. S heslom Urbanizácia - šanca pre verejné zdravie alebo Globálne spojenie aktivít pre vytvorenie zdravších miest chce podporiť zdravie ľudí. 

 "Výber témy vychádza z uznania skutočnosti, že urbanizácia má všeobecne vplyv na zdravie obyvateľstva ako celku a aj individuálne - špecifický vplyv na zdravie konkrétneho jednotlivca," informovala TASR Michaela Judinyová z Úradu verejného zdravotníctva. Počas celosvetovej kampane 1000 miest, 1000 životov, ktorá by mala prebiehať v týždni od 7. do 11. apríla 2010, môžu mestá napríklad sprístupniť svoje verejné priestranstvá (parky, pešie zóny a podobne) a zorganizovať na nich aktivity venované zdraviu a zdravému životnému štýlu. Teda napríklad cvičenia, koncerty, hry, verejné diskusie či prezentácie zamerané na ochranu, podporu a rozvoj zdravia verejnosti.

"Taktiež môžu napríklad v niektorých častiach ulíc vylúčiť prejazd áut a tým ponúknuť viac miesta na fyzickú aktivitu, stretnutia obyvateľov spojené s návštevou atrakcií venovaných zdraviu, občerstveniu so zdravými špecialitami a podobne," dodala Judinyová. Mestá môžu tento týždeň využiť aj na prezentáciu svojich aktivít, programov alebo projektov, ktorými prispeli k vytvoreniu zdravšieho mesta, prezentáciu výsledkov aktivít svojich občanov, združení, mestských častí a podobne, ktoré prispeli alebo prispievajú k udržiavaniu zdravia obyvateľov – ich propagáciou. Môžu tiež vyhľadať, zozbierať a propagovať individuálne osudy ľudí zo svojho mesta, "príbehy lokálnych hrdinov zdravia", ktorí svojim vlastným osobným príkladom významne prispievajú k posilňovaniu zdravia v ich meste.

Zaregistrovať do kampane sa môžu mestá prostredníctvom internetovej stránky Svetovej zdravotníckej organizácie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: