Nemocnice dlhovali ku koncu roku 2009 Sociálnej poisťovni 18 miliónov eur

Zdravotnícke zariadenia dlhovali Sociálnej poisťovni (SP) ku koncu minulého roku na neuhradenom poistnom vyše 18 miliónov eur, z čoho 50,6 percenta predstavujú pohľadávky štátnych nemocníc. Zvyšok tvoria záväzky transformovaných zariadení, ako napríklad nemocnice vyšších územných celkov či neziskové organizácie. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa tak dlhy nemocníc znížili najmä vďaka ich oddlžovaniu zo strany štátu o viac ako 30,3 milióna eur, pričom nemocnice v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR takto uhradili 21,6 milióna eur a ostatné zariadenia takmer 5,4 milióna eur. Vyplýva to z informácie o vývoji pohľadávok, ktorú dnes vláda SR vzala na vedomie.

Svoje dlhy cez oddlženie riešili bratislavská a prešovská Fakultná nemocnica s poliklinikou, košická a trnavská Fakultná nemocnica a bratislavská Detská fakultná nemocnica. Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti MZ SR už riadne uhrádzajú mesačné poistné, okrem bratislavských fakultných nemocníc s poliklinikou, ktoré riadne poistné plnia len čiastočne, konštatovala SP. V rámci koncepcie oddlženia svoje dlhy znížila aj považskobystrická, prievidzská, myjavská, liptovskomikuláška a ilavská Nemocnica s poliklinikou. Návratnú finančnú výpomoc v rámci koncepcie oddlženia získalo vlani 25 zdravotníckych zariadení. Na tento účel sa vyčlenilo 130,2 milióna eur. O výpomoc požiadalo pôvodne 34 zariadení, deväť ale rezort vylúčil. Najviac prostriedkov smerovalo do štátnych nemocníc. Štát poskytol finančné prostriedky na splatenie záväzkov existujúcich k 30. septembru 2008 na úrovni istiny. Rezort pre tento účel pôvodne počítal až so sumou 199,2 milióna eur. Poskytnuté financie majú zariadenia vrátiť do 15 rokov, pričom budú mať možnosť dvojročného odkladu splátok.

Ku koncu roku poisťovňa evidovala 18 sledovaných zdravotníckych zariadení s pohľadávkou, z toho štyri zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti MZ SR a 14 transformovaných zdravotníckych zariadení. Splátkový kalendár bol povolený Fakultnej nemocnici Trnava.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: