V prípade nemocníc v Topoľčanoch a Leviciach padli ďalšie trestné oznámenia

Situácia v topoľčianskej a levickej nemocnici je podľa ich bývalých prevádzkovateľov neprehľadná. Po tom, ako obe nemocnice prevzala nezisková organizácia zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom, situácia v nich údajne hraničí s anarchiou. „Nechceme tvrdiť, že sa situácia vymkla z rúk, pretože nový prevádzkovateľ ju nikdy v rukách nemal. Bez ostychu používa naše zariadenia v hodnote prevyšujúcej 10 miliónov eur, vzhľadom na to že nemá nové zmluvy o dodávkach elektriny a vody, svieti našou elektrinou a ruky od zodpovednosti si umýva našou vodou,“ uvádza sa v liste, ktorý dnes rozposlal médiám riaditeľ Nemocnice Topoľčany, n. o. Martin Naništa.

Ďalším znakom anarchie je podľa jeho slov skutočnosť, že nový prevádzkovateľ údajne bez rozpakov používa všetko, čo v nemocniciach našiel, od toaletného papiera a čistiacich prostriedkov až po pohonné hmoty a mobilné telefóny. Vedenie Nemocnice s poliklinikou Levice, n. o. a Nemocnice s poliklinikou Topoľčany, n.o. už preto podalo trestné oznámenie na prokuratúru pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov. Podľa Naništu sa nový prevádzkovateľ nemocníc dopustil trestného činu krádeže, trestného činu neoprávneného užívania cudzej veci, trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi, trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi, trestného činu poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií a trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Podľa Naništu nová nezisková organizácia stále nemá so zdravotníckym personálom uzatvorené ani pracovné zmluvy. „Väčšina personálu v nemocniciach pracuje neoprávnene. Uvedomujeme si, že prípadné poškodenie zdravia pacientov v nemocniciach, ktoré prevádzkuje nový subjekt s protiprávne vydaným povolením, personálom, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu s nami, môže spôsobiť obrovské právne ťažkosti,“ tvrdí vo svojom liste. Riaditeľ novej neziskovej organizácie Nemocnice s poliklinikou Gabriel Mančík označil niektoré Naništove výroky za nezmysel. „Že by sme požívali ich toaletný alebo kancelársky papier? Keď sme sem prišli, nebolo v nemocniciach vôbec nič. Všetok takýto spotrebný materiál si odviezli. Nepoužívame ani prístroje alebo ďalšie vybavenie, o ktorom vieme, že stopercentne patrí bývalým prevádzkovateľom, napríklad sanitné autá, ktoré sú odstavené,“ tvrdí Mančík. V prípade ďalšieho majetku určí vlastníka až podrobná inventarizácia, ktorá bude v nemocniciach prebiehať ešte približne dva týždne. Nový prevádzkovateľ už začal na jednotlivé oddelenia inštalovať vlastné prístroje, uskutočňujú sa aj rokovania s lízingovými spoločnosťami, ktorým patrí majetok využívaný bývalými prevádzkovateľmi.

Mančík poprel aj informácie o tom, že v nemocniciach pracuje personál bez pracovných zmlúv. „Žiadny zdravotnícky pracovník by sa bez zmluvy nemohol pacienta ani dotknúť. Momentálne už majú všetci pracovné zmluvy podpísané,“ uviedol. Podľa jeho slov nie sú pravdivé ani Naništove vyjadrenia o neprehľadnej situácii v nemocniciach. „Z pohľadu poskytovania zdravotnej starostlivosti je ten stav oveľa lepší, než sme čakali. V súčasnosti už poskytujeme ošetrenia nad rámec akútnej zdravotnej starostlivosti,“ skonštatoval Mančík.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: