Enigma Diagnostics otvára novú kanceláriu v San Diegu

Enigma Diagnostics Limited, spoločnosť zaoberajúca sa decentralizovanou molekulárnou diagnostikou priamo na mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti, dnes oznámila otvorenie novej regionálnej kancelárie v San Diegu v štáte Kalifornia a vymenovanie Joela Centena za viceprezidenta pre kvalitu a regulačné záležitosti.

Nové priestory na Nancy Ridge Drive v údolí Sorrento Valley s rozlohou 1 530 m2 poskytnú spoločnosti Enigma prístup k technickým a ľudským zdrojom v oblasti in vitro diagnostiky (IVD), ktoré sú v San Diegu k dispozícii. Spoločnosť Enigma očakáva, že americká kancelária sa v roku 2010 rozšíri do takej miery, že bude schopná poskytovať služby v oblasti predaja a marketingu, prípravy a kultivácie vzoriek a regulačných a výrobných aktivít.

Joel Centeno prichádza do americkej kancelárie spoločnosti Enigma do funkcie viceprezidenta pre kvalitu a regulačné záležitosti. Bude zodpovedný za získavanie súhlasu príslušných regulačných orgánov na produkty a nástroje firmy Enigma pre rýchlu diagnostiku. Joel prináša dlhoročné skúsenosti s tvorbou a implementáciou systémov riadenia kvality, vývojom nových produktov v molekulárnej diagnostike a klinickom testovaní. Pred nástupom do spoločnosti Enigma pracoval ako riaditeľ pre zabezpečenie kvality a regulačné záležitosti v spoločnosti Hologic, Inc., kde okrem toho, že viedol globálne a regulačné aktivity divízie molekulárnej diagnostiky, pomohol zabezpečiť schválenie produktov Cervista HPV a Inplex CF, IVD testu na cystickú fibrózu, Americkým úradom pre dohľad nad liekmi a potravinami (FDA). Joel vyštudoval materiálové inžinierstvo a metalurgiu na Floridskej univerzite (štúdium ukončil v roku 1999).

"Som veľmi rád, že môžem Joela privítať v našom tíme," uviedol John McKinley, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Enigma. "Jeho skúsenosti so schvaľovaním produktov IVD príslušnými regulačnými orgánmi nám umožnia zlepšiť systémy riadenia kvality v spoločnosti a získavať súhlasy regulačných orgánov potrebné na dodávanie našich systémov molekulárnej diagnostiky. Nová regionálna kancelária v San Diegu podporí prenikanie našich produktov v oblasti rýchlej diagnostiky, ako aj ďalších budúcich produktov, na americký aj svetový trh."

O spoločnosti Enigma Diagnostics Limited

Spoločnosť Enigma Diagnostics Limited sa špecializuje na vývoj nástrojov na rýchlu molekulárnu diagnostiku, ktoré sú určené najmä pre ambulancie a ďalšie miesta, kde sa poskytuje zdravotná starostlivosť.  

Moderná patentovaná technológia spoločnosti Enigma spája rýchlosť a citlivosť PCR (polymerázovej reťazovej reakcie) v reálnom čase s jednoduchosťou použitia potrebnou na decentralizované testovanie priamo na mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti. Výsledky testov sú tak k dispozícii za menej ako 60 minút po odobratí vzorky. Spoločnosť pôsobí na trhu s objemom niekoľko miliárd libier. Medzi jej najväčších odberateľov patria klinické a špecializované pracoviská. Obchodná stratégia spoločnosti Enigma je založená na maximalizácii zisku z predaja špičkových prístrojov na rýchlu diagnostiku a chemickú analýzu, ktoré firma vyrába s využitím vlastných technológií a širokého portfólia duševného vlastníctva. Spoločnosť Enigma chce spolupracovať s poprednými firmami na svetovom trhu a na regionálnej úrovni hľadá nových partnerov a buduje si vlastné predajné a marketingové centrá, ktoré uľahčujú distribúciu jej produktov.

Spoločnosť Enigma je majiteľom výhradnej licencie Vedeckého a technologického laboratória pre obranný priemysel (Defence Science and Technology Laboratory) na portfólio patentov, ktoré sú výsledkom viac ako 15-ročného výskumu financovaného britským ministerstvom obrany. Je tiež majiteľom licencií od firiem Applied Biosystems a Celera Diagnostics na predaj nástrojov PCR v reálnom čase a licencie od firmy Roche Molecular Systems, ktorá jej umožňuje robiť in-vitro diagnostiku ľudských a živočíšnych tkanív s využitím technológie PCR. Aktivity spoločnosti Enigma v oblasti výskumu a vývoja viedli k vytvoreniu celého radu patentov v oblasti PCR v reálnom čase a ďalších molekulárnych technológií. Množstvo týchto patentov má celosvetovú platnosť, vrátane USA, EÚ a Japonska. Firma okrem toho čoraz častejšie podáva žiadosti o udelenie patentov a grantov aj v mnohých ďalších kľúčových oblastiach sveta.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: