Zdravotníci upozorňujú na nástup peľovej sezóny

Rýchle oteplenie po predchádzajúcich mrazoch v druhej dekáde februára spôsobilo aj napriek snehovej pokrývke pomerne rýchly nástup tohtoročnej peľovej sezóny. Ide predovšetkým o peľ jelší a liesok nielen v Banskej Bystrici a jej okolí, ale v rámci celého územia Slovenska. "Z ojedinelého výskytu len niekoľkých peľových zŕn v prvých dňoch uplynulého týždňa sme v závere tohto zachytili už aj vysoké hladiny denných koncentrácií peľu týchto drevín s dennými maximami. Z jelší to bolo 114 a z liesok 81 peľových zŕn na kubický meter vzduchu. V posledných dňoch sa spóry húb rodu Cladospórium vyskytovali v nízkych, až vo veľmi vysokých koncentráciách, a to v závislosti od počasia," konštatovala vedúca oddelenia biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici Janka Lafférsová. Dodala, že denné koncentrácie peľu značne kolíšu v súvislosti s výkyvmi počasia a poklesom nočných teplôt. S jarnými alergénmi - k peľom z jelší a liesok pribudne peľ z briez - nastupujú najmä u ľudí citlivých na peľ drevín problémy s nádchou, svrbením očí a u ťažších prípadov aj problémy s dýchaním.

Toto bol aj jeden z dôvodov, pre ktoré oddelenie Biológie životného prostredia RÚVZ v Banskej Bystrici zareagovalo na potreby polinotikov i medicínskej praxe a v rámci špecializovanej činnosti oddelenia zaviedlo od roku 2002 monitorovanie prítomnosti peľových alergénov v ovzduší Banskej Bystrice volumetrickou metódou - štandardnou metódou peľovej informačnej služby. Tým nadviazalo na predchádzajúci lokálny aeropalynologický monitoring z rokov 1997 a 1998, kedy použitím modifikovaného Durhamovho lapača monitoroval dve lokality v Banskej Bystrici.

Peľový monitoring sa v SR vykonáva pod gestorstvom verejného zdravotníctva už od roku 2006. Príslušným zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pracovisko biológie životného prostredia RÚVZ Banská Bystrica stalo koordinátorom peľovej informačnej služby v SR. Vďaka podpore hlavného hygienika a Ministerstva zdravotníctva SR pribudli k monitorovacej stanici pri RÚVZ Banská Bystrica ďalšie – pri Úrade verejného zdravotníctva v Bratislave, a pri RÚVZ Trnava, Nitra, Košice a Žilina.

Vybudovaním funkčnej siete monitorovacích staníc peľovej informačnej služby, ktoré sa zaoberajú monitorovaním prítomnosti peľu v ovzduší a distribúciou hlásení o peľovej situácii v jednotlivých regiónoch je možné zefektívniť prácu odborných lekárov alergológov s alergickými pacientmi. Pomôcť im pri spresnení anamnestických údajov, umožniť presné dávkovanie a časovo adekvátne nasadenie preventívnej a symptomatickej liečby. Pacientom táto služba zas umožňuje zmiernenie ťažkostí v kritickom období včasným zásahom a efektívnejšou liečbou.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: