Počet transplantácií na Slovensku každoročne stúpa

Počet transplantácií na Slovensku každoročne stúpa. "Je to vďaka určitému zlepšeniu v rámci darcovského programu," konštatoval pre TASR hlavný transplantačný koordinátor Ľuboslav Beňa. Objasnil, že na milión obyvateľov pripadá u nás 18 darcov. Cieľ je pritom dosiahnuť úroveň Španielska, kde je to až 35 darcov.

V SR funguje pri darovaní orgánov využívanie tzv. predpokladaného súhlasu. Pokiaľ tak človek neodmietne využitie svojich orgánov na transplantáciu počas života, predpokladá sa, že s takýmto krokom súhlasí. Rodina pacienta tak nemá legislatívnu možnosť zabrániť darovaniu orgánov. Podľa Beňu sa však na prípadný nesúhlas prihliada. Odmietavý postoj doposiaľ zaujalo asi okolo 300 ľudí. Beňa si preto myslí, že Slováci sú k darcovstvu pozitívne naklonení. Vlani sa na Slovensku zrealizovalo 168 transplantácií obličiek, 24 transplantácií pečene a 23 transplantácií srdca. Okrem toho sa tiež transplantovali tkanivá a bunky. "Pokračovaním v plnení úloh Národného transplantačného programu a jeho realizáciou v praxi sa zlepšuje kvalitatívna a kvantitatívna úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku," píše sa v správe o jeho plnení. Program vláda prijala v marci 2008 a jeho cieľom je zvýšenie odberových a transplantačných aktivít uskutočnených na území Slovenska, ako aj prehĺbenie spolupráce medzi ČR a SR pri výmene orgánov na recipročnej úrovni.

Výnos ministerstva zdravotníctva o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení priniesol okrem iného aj povinnosť zabezpečiť transplantačného koordinátora v každej nemocnici, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. "Systém siete koordinátorov je funkčný a predpokladáme stabilizáciu odberov na ešte vyššej úrovni," uviedol rezort. Podľa Beňu je koordinátor prítomný v každej nemocnici s lôžkovým oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: