TBC môže byť o polovicu menej do roku 2015, malária môže vymiznúť o 10 rokov

Prípadov tuberkulózy (TBC) by mohlo byť v roku 2015 o polovicu menej a malária by mohla v mnohých krajinách vymiznúť do desiatich rokov. Tieto odhady dnes zverejnil Svetový fond na boj proti AIDS, TBC a malárii. Uskutočňujú sú aj kroky smerujúce k úplnému odstráneniu prenosu vírusu HIV z matky na dieťa, uviedla organizácia, založená na partnerstve vlád, súkromných firiem a občianskej spoločnosti, ktoré poskytujú hlavný zdroj financovania v boji proti AIDS, TBC a malárii.

OSN si stanovila rok 2015 ako termín pre splnenie svojich Miléniových rozvojových cieľov, ktorých zámerom je dosiahnuť spravodlivejšiu spoločnosť so vzdelanejšou a zdravšou populáciou po celej zemeguli. Svetový fond bol založený čiastočne ako pomoc pri plnení týchto cieľov. Organizácia chce v rámci boja proti AIDS, malárii a TBC vylepšiť celý zdravotnícky systém. Uvoľnia sa preto zdroje na investovanie do ďalších oblastí zdravotníckych služieb v rozvojovom svete.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: