Odhaľte zákerné ochorenie včas a nechajte si zmerať vnútroočný tlak

Nepodceňujte pravidelné odborné očné vyšetrenie, apelujú odborníci na verejnosť pri príležitosti Svetového týždňa glaukómu, ktorý trvá od 7. do 13. marca. Aj tento rok pripravila Slovenská glaukómová spoločnosť v 16 očných ambulanciách po celom Slovensku konzultácie pre pacientov z rizikových skupín a na 14 očných pracoviskách skríningové merania vnútroočného tlaku, ktoré bude prebiehať vo štvrtok 11. marca v čase od 12.00 do 15.00 h.

Minulý rok sa Slovensko pripojilo k Medzinárodnému dňu glaukómu a skríningové vyšetrenia zraku prebehli pri tejto príležitosti v 14 oftalmologických pracoviskách. Vyšetrených bolo celkom 1393 jedincov s priemerným vekom 54 rokov, z ktorých až polovicu bolo možné zaradiť do rizikovej skupiny pre prítomnosť aspoň jedného zo sledovaných rizikových faktorov.

Zvýšený vnútroočný tlak (VTO) nad 21 mmHg malo 16 percent vyšetrených. V skupine, kde bol prítomný len jeden rizikový faktor, bol zaznamenaný vyšší VOT medzi 19 až 24 percentami. Celkom u 54 percent vyšetrených, ktorí mali viac rizikových faktorov, boli hodnoty VOT vyššie. "Tieto fakty potvrdili dôležitosť vyhľadávania jedincov podozrivých na glaukóm v rizikových skupinách, pretože len včasnou diagnostikou a včas začatou liečbou je možné predchádzať trvalej strate videnia pri postupujúcom ochorení," skonštatovala na dnešnej tlačovej konferencii očná lekárka Jana Mattová. "Začiatok ochorenia je bez alarmujúcich príznakov. Viac ako polovica prípadov glaukómu nie je odhalená, pričom strata zraku pri tomto ochorení je nezvratná a vedie k slepote. Preto je najlepším riešením prevencia," uviedla Erika Vodrážková, prezidentka Slovenskej glaukómovej spoločnosti a primárka Očnej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Rizikovými faktormi glaukómu, teda zeleného zákalu je najmä vyšší vek, výskyt ochorenia v rodine, vysoký vnútroočný tlak či výrazná krátkozrakosť. Práve vnútroočný tlak je jediným rizikovým faktorom glaukómu, ktorý sa dá ovplyvniť, aj keď k ochoreniu môže dôjsť i pri normálnom vnútroočnom tlaku. Dvoma najčastejšími typmi glaukómu je glaukóm s otvoreným a so zatvoreným uhlom. Diagnóza má vplyv aj na bežné aktivity, podľa výskumov pacienti trpiaci glaukómom horšie zvládajú šoférovanie, hľadanie vecí, chôdzu do schodov a rozpoznávanie tvárí. Glaukóm môže byť príčinou pomalšej chôdze, pádov a vyhýbania sa zložitým dopravným situáciám, čo týmto pacientom nedovoľuje udržať si mieru nezávislosti, akú mali prv, než začali strácať zrak.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: