Edukačná kampaň o rakovine krčka maternice úspešne posúva znalosti o ochorení vrátane prevencie

Zbytočná smrť prevažne mladých žien do 45 rokov na rakovinu krčka maternice burcuje kompetentných k všestranným aktivitám v prospech zvýšenia povedomia o uvedenom ochorení. O to viac, že by vôbec nemuselo prepuknúť a končiť fatálne, keby ruka v ruke išli primárna a sekundárna prevencia. Ak by sa napr. celoplošne očkovali mladé dievčatá, riziko vzniku rakoviny by mohlo klesnúť o 85 až 99 percent. Žiaľ, početné úmrtia potvrdzujú nedostatočnú zodpovednosť ešte stále dosť veľkého percenta žien za svoje zdravie. Inak by rakovina krčka maternice nepatrila k tretím najčastejším onkologickým ochoreniam žien. Pod nepriaznivú štatistiku sa podpisuje okrem strachu najmä nevedomosť, o aké ochorenie ide a ako mu treba predísť.

Pomôcť zvrátiť nelichotivý stav mala celoslovenská kampaň s názvom "Nebojme sa jej! Nezomierajme mladé!“ s podtitulom Rakovina krčka maternice je typ rakoviny, ktorej sa dá účinne predísť. Za podpory Ministerstva zdravotníctva SR, Kancelárie WHO na Slovensku, Úradu verejného zdravotníctva, Slovenskej onkologickej spoločnosti a Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti prebiehala v októbri a novembri minulého roku. Početné bilboardy so známymi tvárami vyzývali k odvahe a aktívnemu postoju voči rakovine krčka maternice. V nákupných centrách troch slovenských miest – v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach boli pre záujemkyne pripravené informácie a edukačné letáky. Ženy všetkých vekových skupín sa mohli zapojiť aj do dotazníkového prieskumu, ktorý bol zameraný na prevenciu a základné vedomosti o rakovine krčka maternice. Využiť mohli aj webový portál www.nezomierajmemlade.sk.

Do prieskumu sa zapojilo 1516 žien. Z tohto počtu tvorili ženy z Bratislavského kraja 40 percent, Banskobystrického 28 % a Košického 14 percent. V ostatných krajoch sa zapojili 2-až 4 percentá žien. Najaktívnejšia bola veková skupina 16 až 26 rokov, ktorú tvorilo 59 percent účastníčok prieskumu. Na prvý pohľad vyzerá optimisticky percento žien, ktoré chodia na preventívne gynekologické prehliadky. Z výsledkov vyplýva, že je to až 64 percent. „Žiaľ, tento údaj neodzrkadľuje skutočný stav na Slovensku. Podľa odhadu chodí na preventívne gynekologické prehliadky len okolo 25 % Sloveniek. Priaznivé výsledky dotazníkového prieskumu sú spôsobené najmä tým, že ženy, ktoré dotazníky vypĺňali, prejavili zodpovedný prístup a záujem o svoje zdravie už svojou účasťou v kampani, preto je vysoký predpoklad, že prevenciu nezanedbávajú. Nemôžeme ich však považovať za reprezentatívnu - „priemernú“ vzorku obyvateľstva,“ objasnil MUDr. Oliver Sadovský, CSc., predseda Sekcie kolposkopie a cervikálnej patológie Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti.

Dostatok informácií o rakovine krčka maternice vrátane možností, ako jej predchádzať pociťuje len 51 percent žien. Zaujímavé sú aj ďalšie výsledky prieskumu: Vedomosti o výskyte ochorenia najmä u mladých žien a o možnostiach prevencie preukázalo viac ako 70 % zúčastnených. V priemere až 84 % žien vie, že proti tomuto typu rakoviny sa dá chrániť očkovaním. Významným faktom je, že o očkovaní vedia najmä ženy vo vekovej skupine 41-50 rokov - až 93 % z nich. Práve ony totiž majú často dcéry vo veku, kedy je pre ne očkovanie najprínosnejšie, teda do 26 rokov. Postoj k očkovaniu medzi mladými ženami do 26 rokov je pomerne vyrovnaný. Na otázku, či by sa chceli dať zaočkovať, odpovedalo 35 % „skôr áno“, kým 30 % odpovedalo „skôr nie“. Určite sa chce dať zaočkovať 20 % dievčat do 26 rokov. Len 9 % v tejto vekovej skupine by sa určite nechcelo dať zaočkovať.

Najčastejším dôvodom žien, ktoré v prieskume odpovedali, že by sa určite nechceli dať zaočkovať proti vírusu HPV, patrila nedôvera k očkovaniu všeobecne (29 %). Až 27 % žien, ktoré by sa určite nedali očkovať, však uviedlo, že dôvodom je nedostatok informácií o očkovaní proti HPV, jeho účinnosti, pôsobení, bezpečnosti, a pod. V prípade, že máte záujem doplniť si vedomosti o rakovine krčka maternice, o tom, ako môžete v rámci primárnej a sekundárnej prevencii ochoreniu predísť a pod., pozrite si webovú stránku www.nezomierajmemlade.sk, prípadne zavolajte na bezplatnú infolinku lekára 0800 800 160.


MUDr. O.Sadovský, CSc.: Súčasný stav rakoviny krčka maternice na Slovensku je neuspokojivý. Veľké rezervy sú v preventívnych prehliadkach a očkovaní.
Foto: archív accelerate

Autor článku: Viola Tóthová

Dátum zverejnenia: