Marcový seminár ProRec sa bude venovať elektronickej zdravotnej knižke občana

Marcovým seminárom Nová forma zdravotného záznamu občana - Elektronická zdravotná knižka občana (EZKO) pokračuje občianske združenie ProRec centrum Slovensko v cykle seminárov, tematicky zameraných na realizujúci sa národný program eHealth. Odborným garantom podujatia, ktoré sa uskutoční 26. marca v Bratislave, je Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

"Zmyslom EZKO, ktorej vlastníkom bude občan, je poskytnúť jemu a jeho ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom súhrn zdravotných informácií, relevantných v procese diagnostiky, s cieľom poskytnúť mu zdravotnú starostlivosť v čo najvyššej možnej kvalite a bezpečnosti, a minimalizácii zaťaženia prijímateľa zdravotnej starostlivosti," vysvetlil pre TASR Martin Zbudila, výkonný riaditeľ ProRec centrum Slovensko. Príprava a zavedenie EZKO je podľa jeho slov dlhodobý proces, ktorý bude realizovaný vo viacerých etapách. K jeho príprave podľa NCZI, národného operátora pre eHealth, boli zapojení hlavní odborníci z ministerstva zdravotníctva, odborné spoločnosti a stavovské združenia. Odborné semináre občianskeho združenia ProRec centrum Slovensko sú platformou pre dialóg medzi kľúčovými aktérmi, ktorí budú realizovať elektronizáciu zdravotníctva, a lekárskou verejnosťou, ktorá bude s informačnými systémami eHealthu dennodenne pracovať. Februárový seminár sa venoval tvorbe obsahu Národného zdravotného portálu.

OZ ProRec je súčasťou celoeurópskej siete Eurorec, ktorá iniciuje vytvorenie kompatibilného kvalitného elektronického zdravotného záznamu naprieč krajinami Európy.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: