11. marec Svetový deň obličiek

Pandemický nárast ochorenia obličiek v celom svete bol v roku 2006 podnetom pre Medzinárodnú nefrologickú spoločnosť a Medzinárodnú federáciu nadácií pre ochorenia obličiek na vyhlásenie Svetového dňa obličiek. Ide o celosvetovú zdravotnú kampaň, ku ktorej sa 2. štvrtok mesiaca marec pripájajú národné spoločnosti vrátane Slovenska. K organizovaniu tohto ročníka sa pripojila aj Medzinárodná diabetická federácia.

Najčastejšou príčinou zlyhania tohto orgánu je cukrovka 2. typu, ktorou trpí až 90 percent diabetikov. Približne 30 percent zlyhaní obličiek priamo súvisí s uvedeným ochorením. Cieľom tohtoročného Svetového dňa obličiek je preto upozorniť laickú a odbornú verejnosť na súvislosť medzi diabetom a obličkovou nedostatočnosťou. O to viac, že výskyt diabetu má neustále rastúci trend, a s tým priamo súvisí aj nárast ochorenia obličiek. Zastavme v rýchlom životnom tempe a zamyslime sa: Každý desiaty človek má choré obličky. „Je našou snahou upozorniť verejnosť na uvedomenie si významu obličiek a uistiť ju, že aj keď sú chronické ochorenia obličiek bežné a nebezpečné, sú zároveň liečiteľné,“ uviedla prof. MUDr. Viera Spustová, prezidentka Slovenskej nefrologickej spoločnosti. Podčiarkla, že rozvoj ochorenia z prvého štádia až do zlyhania obličiek trvá niekoľko rokov a pokiaľ sa včas zachytí a cukrovka sa správne lieči, nemusí dôjsť k zlyhaniu obličiek .

Je všetko o.k.? Nič ma nebolí, nič necítim ...

Ochorenie obličiek je o to zradnejšie, že v začiatočnom štádiu vôbec nebolia. Žiadny príznak nesignalizuje nástup ochorenia. Až v pokročilejšom štádiu sa objavia nešpecifické príznaky, ako sú napr. častejšie močenie, strata chuti do jedla, vracanie, nauzea, ospalosť, opuchy rúk alebo nôh, stmavnutie pokožky, svalové kŕče, pocit svrbenia či stuhnutia. Laik nedokáže posúdiť, že sú to symptómy ochorenia obličiek. Je to však dôvod, aby zašiel za svojím ošetrujúcim lekárom a dal si odmerať tlak krvi a urobiť jednoduché laboratórne testy. Dôležité je stanovenie kreatinínu a výpočet glomerulovej filtrácie v krvi, tiež stanovenie bielkoviny a kreatinínu v moči. Ak sa ochorenie obličiek včas zistí, lekári ho dokážu zastaviť a v niektorých prípadoch aj vyliečiť, a tým predísť dialýze či transplantácii.

Cukrovka a vysoký tlak krvi = poškodenie obličiek

Treba podčiarknuť, že v súčasnosti sú najčastejšou príčinou podmieňujúcou vznik chronického ochorenia obličiek cukrovka a vysoký tlak krvi. V prvom prípade vysoká hladina cukru poškodzuje cievny systém a ovplyvňuje obličkové tkanivo, ktoré následne vedie k diabetickej nefropatii. Vysoký tlak krvi takisto likviduje cievny systém vrátane jemných krvných ciev v obličkovom systéme. Vplyvom poškodených ciev sa nedostatočne filtruje krv a odpadové látky ostávajú v organizme. Súčasne poškodené obličky spätne zvyšujú tlak krvi. Z kolotoča možno vystúpiť účinnou kontrolou a liečbou vysokého tlaku krvi a vysokej hladiny cukru.

Zvýšte pozornosť, ak...

Podľa vyjadrenia V. Spustovej by mali zvýšiť pozornosť pacienti s diabetom a vysokým tlakom krvi, tiež jedinci, ktorí sú obézni alebo fajčia, majú viac ako 50 rokov, prípadne sa v ich rodine vyskytli ochorenia obličiek, diabetes alebo hypertenzia. V rámci preventívnych opatrení odporúča úpravu tlaku krvi, zníženie prívodu soli, zníženie proteinúrie, kontrolu glykémie a tukov, ukončenie fajčenia, zvýšenie fyzickej aktivity a pravidelnú kontrolu hmotnosti.

Z ulice na dialýzu

Odhaduje sa, že na Slovensku žije asi 700 000 ľudí, ktorí majú neidentifikovanú nefropatiu. Približne 3000 pacientov je odkázaných na dialýzu a asi 900 ľudí už má transplantovanú obličku. „Je pre nás alarmujúce, že asi jedna pätina dialyzovaných pacientov prichádza rovno z ulice. Nie sú výnimočné ani prípady, kedy pacienta prijmú do nemocnice a na druhý deň už musí podstúpiť dialýzu,“ uviedol Martin Demeš, hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre nefrológiu.

Posolstvo Svetového dňa obličiek

Každý jedinec by si mal uvedomiť význam obličiek pre zdravý život a urobiť maximum pre zníženie výskytu ochorenia a z nich vyplývajúcich dôsledkov. V prípade potreby a záujmu dozvedieť sa viac o obličkách – ich funkcii, významu, ochoreniach a liečbe a pod., si pozrite www.oblickanadzlato.sk.

Autor článku: Viola Tóthová

Dátum zverejnenia: