Ľ. Mušková: Očkovanie Panenzou je pre tehotné ženy rizikové

Vakcína proti pandemickej chrípke, ktorú Slovensko zakúpilo, je riziková pre tehotné ženy. Podľa poslankyne Národnej rady (NR) SR Ľudmily Muškovej totiž obsahuje ortuť. V parlamentnej správe sa ako výhoda vakcíny Panenza uvádza možnosť jej uskladnenia počas 7 dní od otvorenia ampulky v porovnaní s inými pandemickými vakcínami, kde je tento čas do 24 hodín. Podľa Muškovej však správa neuvádza, že túto vlastnosť Panenzy zabezpečuje konzervačná látka obsahujúca nebezpečný jed - ortuť.

"Ortuť je sporná najmä v tom, že viaceré štáty zakázali používanie vakcín s obsahom ortuti pre deti. Dávajú to do súvislosti s výskytom autizmu," skonštatovala na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave Mušková. Ortuť podľa jej slov môže u tehotných žien spôsobiť poškodenie plodu až potrat. Niektorí svetoví odborníci podľa jej slov varujú pred akýmkoľvek očkovaním tehotným žien, tým skôr vakcínou obsahujúcou organickú soľ ortuti - thiomersal. Neškodnosť thiomersalu podľa Muškovej nikdy nebola skúmaná korektnými štúdiami. Podľa Muškovej je pozitívne, že sa na Slovensku pred štyrmi rokmi zrušilo očkovanie bábätiek vakcínami s obsahom ortuti. "Avšak očkovanie tehotnej ženy znamená súčasne aj zaočkovanie dieťaťa, ktoré v matke žije, je ešte zraniteľnejšie než narodené bábätko, pre ktoré sme toxickú ortuť z vakcín odstránili," dodala v tejto súvislosti.

Vláda odsúhlasila nákup vakcín na jeseň minulého roku. Slovensko v tomto smere vychádzalo z odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a zabezpečilo vakcíny pre 20 percent populácie. Vakcíny boli prednostne určené na zaočkovanie zdravotníkov či ľudí, ktorí zabezpečujú chod štátu, pre rizikové skupiny obyvateľov a tehotné ženy. V súčasnosti sú dostupné pre širokú verejnosť. Očkovanie epidemiológovia odporúčajú ako najvhodnejšiu prevenciu voči novej chrípke. Podľa predbežných informácií je však na Slovensku podobne ako v iných krajinách o vakcináciu malý záujem. Podľa správy sa po ukončení očkovania spraví kontrola zaočkovania pandemickou vakcínou v SR.

Novela vyhlášky, ktorá upravuje povinné očkovanie, je protiústavná

Pripravovaná novela vyhlášky ministerstva zdravotníctva, ktorá ustanovuje podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, je podľa poslankyne Národnej rady (NR) SR Ľudmily Muškovej protiústavná. Dôvodom je podľa jej slov fakt, že povinné očkovanie definuje v očkovacom kalendári. V súčasnosti definuje povinné očkovania vyhláška. Aj tento stav je však podľa Muškovej neústavný, pretože Ústava SR stanovuje, že práva a slobody je možné obmedzovať len zákonom, nie podzákonným aktom - teda vyhláškou. "V žiadnom prípade nemôže byť povinnosť podrobiť sa určitému očkovaniu, zakotvenom v akte, ktoré nemá normatívnu povahu, teda v očkovacom kalendári," uviedla v tejto súvislosti Mušková s tým, že síce majú niektoré štáty očkovacie kalendáre ako napríklad Rakúsko, no očkovanie nie je povinné ale odporúčané. Minister zdravotníctva Richard Raši si myslí, že upravovanie povinného očkovania vyhláškou je dostatočné. "Ak má niekto problém, že by to nemuselo byť ústavné, nech to rieši na príslušných inštitúciách," reagoval pre TASR. Pripomenul, že vďaka povinnému očkovaniu nezomierajú malé deti na choroby ako záškrt či osýpky. Slovensko je tak podľa neho lídrom v nízkej úmrtnosti na tieto ochorenia. Poslankyňa v tejto súvislosti tiež skonštatovala, že pokiaľ sú v zákone definované sankcie za neočkovanie detí, štát by mal tiež zaviesť možnosť odškodniť ľudí, u ktorých sa vyskytli nežiaduce dôsledky očkovania presahujúce bežnú reakciu. Pripravovaná vyhláška tiež ruší povinné preočkovanie detí v 11. roku života proti tuberkulóze (TBC). Podľa Muškovej je Slovensko poslednou krajinou Európskej únie, ktorá zatiaľ má preočkovanie povinné. Revakcináciu podľa jej slov zrušila, ako predposledná v EÚ, aj Česká republika. "Prax ukončenia preočkovávania 11-ročných detí proti TBC je dôsledkom odporúčania Európskej únie, ktorá dokonca navrhuje vypustiť aj očkovanie novorodencov priamo v pôrodniciach. Toto očkovanie má sporné stránky, keďže táto vakcína je živá," uviedla pre TASR Mušková. Práve toto očkovanie novorodencov podľa jej slov prináša najviac hlásených komplikácií.

Vyjadrenie ÚVZ SR k tiomersalu, ktorý obsahuje vakcína PANENZA

Svetová zdravotnícka organizácia vydala jednoznačné stanovisko, v ktorom na základe renomovaných štúdií vyvracia tvrdenia o škodlivosti thiomersalu. Thiomersal neobsahuje ortuť v nebezpečnej toxickej forme, ale v zlúčenine, ktorá sa z organizmu vylučuje v priebehu niekoľkých dní. Etylortuť (etylHg) – degradačný produkt thiomersalu – sa v tele nekumuluje, má veľmi krátky biologický polčas a doterajšie štúdie s ňou nepreukázali žiadny toxický vplyv. Závery sú jednoznačné – thiomersal nemá žiadne toxické účinky v používaných dávkach a formách (vakcíny, očné kvapky). Dnes je už jednoznačne dokázané, že thiomersal nemá žiadny vzťah k vzniku ktorejkoľvek choroby – diabetes, autizmus, poruchy mozgu a iné, s ktorými bol dávaný do súvislosti. Renomovaný medicínsky odborný časopis New England J. Med. v roku 2008 v článku editora na tému thiomersal s konečnou platnosťou uzatvoril tieto odborné diskusie a pochybnosti. Mimo iné potvrdil, že napr. A Schwarzeneger využil pri svojej reklamnej kampani vo voľbách za senátora Kalifornie zákaz vakcín s thiomersalom. Toto politické rozhodnutie ho dostalo na čelo štátu Kalifornia a vakcíny s thiomersalom boli zakázané. Po rokoch sledovania sa ukázal objektívny výsledok. Napriek zákazu thiomersalu vo vakcínach sa v Kalifornii výskyt autizmu a diabetu nezmenil a stúpa tak ako v štátoch, ktoré thiomersal stále používajú.

K otázke tiomersalu, ktorý pani poslankyňa Mušková definuje ako konzervačnú látku obsahujúcu nebezpečný jed ortuť možno uviesť: Tiomersal neobsahuje ortuť v nebezpečnej toxickej forme ale v zlúčenine, ktorá sa z organizmu vylučuje v priebehu niekoľkých dní (na rozdiel od ortuti v čistom stave, ktorá je toxická a v organizme sa ukladá). Je to ako s draslík: draslík ako prvok je pre človeka toxický, kyanid draselný je pre človeka smrteľný jed, ale manganistan draselný známy ako hypermangán je látka, ktorá sa bežne používa na kloktanie a dezinfekciu pri bolesti hrdla. Ďalší príklad: Natrium je ako kov toxický. Ak sa naviaže s chloridom sodným je to zlúčenina - kuchynská soľ, ktorú všetci denne konzumujeme.

Jedna dávka vakcíny Panenza proti pandemickej chrípke obsahuje 45 mikrogramov tiomersalu, ako je uvedené v súhrne charakteristických vlastností lieku. Ide o minimálne množstvo, ktoré sa štandardne používalo vo vakcínach na pravidelné celoplošné očkovanie detí. Tiomersal vo vakcíne nemôže v žiadnom prípade poškodiť, vylúčené je aby spôsobil akékoľvek poškodenie jedinca. Vonkoncom nemôže dôjsť k poškodeniu plodu pri očkovaní tehotných, nakoľko medzi plodom a matkou je ešte placentárna bariéra. Očkovanie tehotných najmä v prvom trimestri je ochranou plodu pred prípadnou infekciou vírusom pandemickej chrípky. Naopak vírusová infekcia sa môže prostredníctvom matky preniesť na plod, prekoná placentárnu bariéru a môže vyvolať poškodenie plodu. Všetky vírusové ochorenia majú potenciál poškodenia plodu.

Záver: Mnohé epidemiologické štúdie dokazujú, že neexistuje spojitosť medzi vakcínami obsahujúcimi tiomersal a poruchami vývinu nervového systému. Prítomnosť tiomersalu a iných konzervačných látok je uvedená v príbalovej informácii pre používateľa a v súhrne charakteristických vlastností lieku.V Bratislave 10.3.2010

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: