R. Raši: Očkovania proti pandemickej chrípke sa tehotné ženy nemusia báť

Vakcína Panenza, ktorú Slovensko zakúpilo na očkovanie proti pandemickej chrípke, je podľa ministra zdravotníctva Richarda Rašiho považovaná za jednu z najbezpečnejších. "Odporúčajú a používajú ju štáty ako Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Nemecko, Belgicko, Luxembursko, kde žije viac ako polovica obyvateľov EÚ," uviedol pre TASR v reakcii na dnešné tvrdenie poslankyne Ľudmily Muškovej (ĽS-HZDS), že vakcína je riziková pre tehotné ženy, pretože obsahuje ortuť. Raši tvrdí, že budúce mamičky sa nemusia ničoho báť, pričom pripomenul, že vakcinácia sa odporúča práve tehotným ženám.

"Myslím si, že ide o zneužitie pani poslankyne Muškovej tzv. antivakcinačnou lobby, ktorí bojujú proti akejkoľvek forme vakcinácie." Priblížil, že ortuť je nebezpečná, keď sa nachádza vo forme kovu, kedy sa môže kumulovať v organizme. "Pokiaľ sa nachádza vo forme zlúčenín z organizmu sa vylučuje, čiže nie je žiadne nebezpečenstvo. Je to hrubé zavádzanie." Poznamenal tiež, že vakcína neobsahuje ani adjuvans, čím sa rizikovosť vakcíny minimalizuje. Ako dnes pre TASR uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Lenka Šramková, jedna dávka vakcíny Panenza obsahuje 45 mikrogramov thiomersalu, teda minimálne množstvo, ktoré sa štandardne používalo vo vakcínach na pravidelné celoplošné očkovanie detí. Táto látka podľa jej slov nemôže v žiadnom prípade spôsobiť poškodenie jedinca.

"Vonkoncom nemôže dôjsť k poškodeniu plodu pri očkovaní tehotných, nakoľko medzi plodom a matkou je ešte placentárna bariéra. Očkovanie tehotných najmä v prvom trimestri je ochranou plodu pred prípadnou infekciou vírusom pandemickej chrípky," vysvetlila. Naopak, vírusová infekcia sa môže prostredníctvom matky preniesť na plod, prekoná placentárnu bariéru a môže vyvolať poškodenie plodu. Všetky vírusové ochorenia majú potenciál poškodenia plodu. Ako ďalej uviedla, mnohé epidemiologické štúdie dokazujú, že neexistuje spojitosť medzi vakcínami obsahujúcimi thiomersal a poruchami vývinu nervového systému. Navyše thiomersal podľa jej slov neobsahuje ortuť v nebezpečnej toxickej forme, ale v zlúčenine, ktorá sa z organizmu vylučuje v priebehu niekoľkých dní. Na rozdiel od ortuti v čistom stave, ktorá je toxická a v organizme sa ukladá. Podľa poslankyne Národnej rady SR Ľudmily Muškovej je vakcína riziková pre tehotné ženy, lebo obsahuje ortuť. V parlamentnej správe sa ako výhoda vakcíny Panenza uvádza možnosť jej uskladnenia počas 7 dní od otvorenia ampulky v porovnaní s inými pandemickými vakcínami, kde je tento čas do 24 hodín. Mušková upozornila, že správa však neuvádza, že túto vlastnosť Panenzy zabezpečuje konzervačná látka obsahujúca nebezpečný jed - ortuť.

Vyjadrenie ÚVZ SR k tiomersalu, ktorý obsahuje vakcína PANENZA

Svetová zdravotnícka organizácia vydala jednoznačné stanovisko, v ktorom na základe renomovaných štúdií vyvracia tvrdenia o škodlivosti thiomersalu. Thiomersal neobsahuje ortuť v nebezpečnej toxickej forme, ale v zlúčenine, ktorá sa z organizmu vylučuje v priebehu niekoľkých dní. Etylortuť (etylHg) – degradačný produkt thiomersalu – sa v tele nekumuluje, má veľmi krátky biologický polčas a doterajšie štúdie s ňou nepreukázali žiadny toxický vplyv. Závery sú jednoznačné – thiomersal nemá žiadne toxické účinky v používaných dávkach a formách (vakcíny, očné kvapky). Dnes je už jednoznačne dokázané, že thiomersal nemá žiadny vzťah k vzniku ktorejkoľvek choroby – diabetes, autizmus, poruchy mozgu a iné, s ktorými bol dávaný do súvislosti. Renomovaný medicínsky odborný časopis New England J. Med. v roku 2008 v článku editora na tému thiomersal s konečnou platnosťou uzatvoril tieto odborné diskusie a pochybnosti. Mimo iné potvrdil, že napr. A Schwarzeneger využil pri svojej reklamnej kampani vo voľbách za senátora Kalifornie zákaz vakcín s thiomersalom. Toto politické rozhodnutie ho dostalo na čelo štátu Kalifornia a vakcíny s thiomersalom boli zakázané. Po rokoch sledovania sa ukázal objektívny výsledok. Napriek zákazu thiomersalu vo vakcínach sa v Kalifornii výskyt autizmu a diabetu nezmenil a stúpa tak ako v štátoch, ktoré thiomersal stále používajú.

K otázke tiomersalu, ktorý pani poslankyňa Mušková definuje ako konzervačnú látku obsahujúcu nebezpečný jed ortuť možno uviesť: Tiomersal neobsahuje ortuť v nebezpečnej toxickej forme ale v zlúčenine, ktorá sa z organizmu vylučuje v priebehu niekoľkých dní (na rozdiel od ortuti v čistom stave, ktorá je toxická a v organizme sa ukladá). Je to ako s draslík: draslík ako prvok je pre človeka toxický, kyanid draselný je pre človeka smrteľný jed, ale manganistan draselný známy ako hypermangán je látka, ktorá sa bežne používa na kloktanie a dezinfekciu pri bolesti hrdla. Ďalší príklad: Natrium je ako kov toxický. Ak sa naviaže s chloridom sodným je to zlúčenina - kuchynská soľ, ktorú všetci denne konzumujeme.

Jedna dávka vakcíny Panenza proti pandemickej chrípke obsahuje 45 mikrogramov tiomersalu, ako je uvedené v súhrne charakteristických vlastností lieku. Ide o minimálne množstvo, ktoré sa štandardne používalo vo vakcínach na pravidelné celoplošné očkovanie detí. Tiomersal vo vakcíne nemôže v žiadnom prípade poškodiť, vylúčené je aby spôsobil akékoľvek poškodenie jedinca. Vonkoncom nemôže dôjsť k poškodeniu plodu pri očkovaní tehotných, nakoľko medzi plodom a matkou je ešte placentárna bariéra. Očkovanie tehotných najmä v prvom trimestri je ochranou plodu pred prípadnou infekciou vírusom pandemickej chrípky. Naopak vírusová infekcia sa môže prostredníctvom matky preniesť na plod, prekoná placentárnu bariéru a môže vyvolať poškodenie plodu. Všetky vírusové ochorenia majú potenciál poškodenia plodu.

Záver: Mnohé epidemiologické štúdie dokazujú, že neexistuje spojitosť medzi vakcínami obsahujúcimi tiomersal a poruchami vývinu nervového systému. Prítomnosť tiomersalu a iných konzervačných látok je uvedená v príbalovej informácii pre používateľa a v súhrne charakteristických vlastností lieku. V Bratislave 10.3.2010

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: