Nový systém znižuje riziká na jednotkách intenzívnej starostlivosti

Nový systém znižuje riziká na jednotkách intenzívnej starostlivosti
Zdroj: bigstockphoto.com

Nový elektronický informačný systém o podávaní liekov môže zhruba o polovicu znížiť percento nebezpečných omylov, k akým zo subjektívnych príčin dochádza v nemocničných jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS).

V časopise Intensive Care Medicine to predbežne online oznámil deväťčlenný tím, ktorý viedol Thilo Bertsche z Univerzitnej nemocnice v nemeckom Heidelbergu. Liekový informačný systém AiDKlinik reaguje na základnú situáciu JIS: Vážne stavy pacientov zväčša vyžadujú súbežné podávania viacerých liekov a aj odborník máva problémy ustrážiť ich všetky možné vedľajšie účinky a interakcie. "V minulosti sme pomocou nášho nástroja AiDKlinik overiteľne zlepšili predpisovú prax lekárov a preukázali, že jeho používaním sa do nej nevniesli nijaké nové chyby. Teraz sme postúpili k prevádzke JIS a veru nie je na svete veľa lekárskych informačných systémov, o ktorých sa dá tvrdiť, že znížili výskyt klinicky závažných udalostí spôsobených interakciou liekov takmer o polovicu," povedal člen tímu Walter Haefeli.

Systém AiDKlinik pomáha lekárom podstatne obmedziť zbytočné nedopatrenia, ktoré ohrozujú zdravotný stav pacientov, ako sú chybné predpisy, nezohľadnené interakcie liekov, kontraindikácie a iné obmedzenia, týkajúce sa nasadenia konkrétneho lieku. Aj v situáciách, keď stav pacientov vyžaduje, aby lekár predsa len nasadil určité lieky napriek ich známym nepriaznivým interakciám, systém aspoň pripomenie, čo všetko sa môže stať, takže lekár má čas urobiť potrebné preventívne opatrenia. Použiteľnosť systému overili vedci na základe údajov týkajúcich sa 265 pacientov istej jednotky intenzívnej starostlivosti v Univerzitnej nemocnici v Heidelbergu. Išlo výlučne o pacientov, ktorí súbežne dostávali osem či deväť liekov. Druhý deň po prijatí pacientov AiDKlinik kontroloval predpisy. Ošetrujúci lekári dostali správy o potenciálnych liekových interakciách a podľa potreby aj odporúčania, ako sa vyhnúť rizikovým klinickým účinkom.

Výskyt nepriaznivých klinických udalostí vyplývajúcich z liekových interakcií sa takto podarilo znížiť o 43 percent. V prípade dvoch osobitne vážnych udalostí, zmien EKG a nerovnováhy elektrolytov, ktoré môžu viesť k vážnej srdcovej arytmii, to bolo dokonca o 64, respektíve o 80 percent. Menej pacientov tiež potrebovalo dodatočné lieky ako kompenzáciu vedľajších účinkov nasadených liekov. AiDKlinik je internetový komplex elektronických smerníc pre využitie v nemocniciach i súkromnej lekárskej praxi. Zohľadňuje veľký počet dôležitých údajov o pacientovi, ako sú vek, fungovanie obličiek či tehotenstvo. V súčasnosti je v systéme približne 64.000 liekov, pričom AiDKlinik sa používa v celej univerzitnej nemocnici. Informácie sa automaticky dopĺňajú z databázy Pharmindex, ktorá je aktualizovaná v dvojtýždňových intervaloch.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: