Európa chce obmedziť negatívny dopad životného prostredia na zdravie detí

Európske členské krajiny Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa dnes na záver trojdňového rokovania v talianskej Parme zaviazali uplatniť národné programy, ktoré majú za cieľ poskytnúť deťom v ich krajinách do roku 2020 rovnakú príležitosť pre zdravý rozvoj.

V záverečnej deklarácii sa 53 európskych krajín WHO zaviazalo zabezpečiť deťom prístup k zdravotne neškodnej vode a hygiene, poskytnúť im príležitosť na fyzické aktivity i zdravú stravu, zlepšiť kvalitu ovzdušia a zabezpečiť pre nich životné prostredie bez toxických chemikálií. Európski predstavitelia uviedli, že chcú bojovať s negatívnym dopadom klimatických zmien na zdravie a znížiť sociálnu a rodovú nerovnosť pri vystavovaní sa zdravotným rizikám. Sľúbili tiež zvýšiť investície do nových technológií a environmentálne priateľských "zelených" pracovných príležitostí, aby sa zdravie dostalo do centra spoločensko-ekonomického rozvoja.

Delegáti konferencie zdôraznili, že zdravotníctvo by malo stáť na čele snáh o redukciu skleníkových plynov vo verejnom sektore, predovšetkým racionalizáciou využívania energií, ktorých veľa spotrebúva. Dohodli sa tiež na posilnení systému dohľadu a varovania v prípadoch extrémnych výčinov počasia či epidémií. Výsledky parmskej konferencie musí ešte na svojom moskovskom zasadnutí potvrdiť najvyšší rozhodovací orgán WHO, ktorým je Regionálny výbor pre Európu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: