Zlepšeniu situácie v ochoreniach srdca a ciev má pomôcť národný program

Zlepšeniu situácie v ochoreniach srdca a ciev má pomôcť národný program
Zdroj: bigstockphoto.com

Na Slovensku by do roku 2012 mali v každom krajskom meste vzniknúť tzv. ambulantné jednotky srdcového zlyhávania. Na začiatok majú byť zriadené pri interných kardiologických klinikách alebo oddeleniach. Ako ďalej vyplýva z Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev u dospelých z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorý dnes schválila vláda, na tento účel by počas dvoch rokov malo poputovať 180.000 eur.

Na ochorenia srdca a ciev umiera každý druhý Slovák, pričom v roku 2007 podľahlo týmto chorobám takmer 30.000 ľudí. Choroby obehovej sústavy predstavujú dlhodobo v priemere okolo 14 až 16 percent podielu zo všetkých hospitalizácií pacientov. Tieto ochorenia sú najmä dôsledkom fajčenia, vysokého krvného tlaku, vysokej hladiny cholesterolu, cukrovky, stresu a vysokej telesnej hmotnosti. Slovensko je v európskom rebríčku úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia na jednom z najhorších miest v Európe. Horšie sú na tom v rámci Európskej únie iba Rumunsko a Bulharsko.

Najdôležitejším prvkom národného programu prevencie má byť vzdelávanie. "Edukovaný občan, respektíve pacient je podstatne viac ochotný si chrániť svoje zdravie, chápe príčiny a vie sa chovať preventívne," pripomína ministerstvo. Väčšine srdcovocievnych ochorení sa dá predchádzať, pričom už mierny pokles tlaku krvi, obezity, hladiny cholesterolu a používania tabaku by viac ako o polovicu znížili ich výskyt. Vzniknúť by tak mal napríklad webový portál Cievny pacient so zameraním na artériové, vénové a lymfatické ochorenia, ako aj ich prevenciu. Rezort chce tiež v rámci osvety do roku 2011 zabezpečiť každoročne minimálne jednu kampaň s cieľom lepšieho chápania závažnosti rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení, ako aj možností ich odstraňovania. Ďalšia kampaň by mala ľudí informovať o príznakoch akútneho infarktu, mozgovej porážky, akútnej a kritickej končatinovej ischémie, akútnej proximálnej hlbokej venóznej trombózy a náhlej srdcovej smrti. MZ SR tým chce docieliť včasný príchod pacienta na špecializovanú lekársku diagnostiku a následnú terapiu.

Ministerstvo tiež navrhlo novelizáciu štandardov pre vykonávanie preventívnych vyšetrení ochorení srdca a ciev na úrovni prvého kontaktu. Vzniknúť by tiež mal register osôb s hypertenziou a vysokým kardiovaskulárnym rizikom, ako aj register pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním. Na konci každého roka experti následne vypracujú podrobnú správu so zadefinovaním prípadnej zmeny konkrétnych opatrení. Od realizácie národného programu sa očakáva zníženie úmrtnosti na ischemickú chorobu srdca, zredukovanie miery fajčenia s dôrazom na mladých ľudí, ale aj zlepšenie detekcie hypertenzie a zníženie počtu neliečených hypertonikov. Odhaduje sa, že plnenie národného programu si v nasledujúcich troch rokoch vyžiada 1,7 milióna eur.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: