ÚVZ SR počas Svetového dňa vody otestuje záujemcom kvalitu pitnej vody

Aj tento rok ponúka Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR verejnosti možnosť nechať si pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22. marca, laboratórne vyšetriť vzorky pitnej vody. "Vyšetrenie bude zamerané na vybraté základné ukazovatele kvality pitnej vody – dusičnany a dusitany. Bezplatné vyšetrenie sa týka len vzoriek prinesených dňa 22. marca 2010 z individuálneho vodného zdroja - studne, teda nie z verejného vodovodu," informovala dnes TASR hovorkyňa úradu Lenka Šramková. Vzorku vody je potrebné v deň vyšetrenia odobrať do čistej, vypláchnutej fľaše a priniesť na ÚVZ SR v Bratislave. Verejnosť môže vzorky v minimálnom množstve 0,2 litra priniesť v čase od 8.00 do 13.00 h. Okrem toho bude ÚVZ SR poskytovať verejnosti aj odborné poradenstvo v oblasti otázok o zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie obyvateľstva, v oblasti úprav pitnej vody a ochrany vodného zdroja a ďalších problémov, týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: