Rezort zdravotníctva chce rozšíriť zoznam sídel staníc záchrannej zdravotnej služby

Rezort zdravotníctva chce rozšíriť doterajší zoznam sídiel staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) o nové stanice pre pozemnú ZZS. Ako vyplýva z výnosu ministerstva, ktorý predložilo do pripomienkového konania, po novom by ich tak malo byť 273. Nové stanice by mali pribudnúť v Dechticiach, Medzeve a Ulíči.

Ministerstvo chce výnosom zároveň sprehľadniť zoznam tak, že sa vypúšťajú neaktuálne sídla staníc. Výnos reaguje aj na zmeny sídel staníc na základe povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby vydaných ministerstvom zdravotníctva. "Dôvodom vypracovania návrhu výnosu je opätovné prehodnotenie súčasnej siete ZZS z pohľadu regionálneho rozdelenia, dostupnosti, počtu výjazdov, zložitosti zákrokov a riešenia medziklinických prevozov v rámci SR," uvádza rezort. Tieto zmeny boli podľa analýzy operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR spracované tak, aby vychádzali z čo najefektívnejšieho rozloženia reálnych síl a prostriedkov ZZS v Trnavskom kraji, Banskobystrickom kraji, Košickom kraji a Prešovskom kraji.

Pri stanovovaní optimálnej potreby staníc ZZS bol tiež podľa rezortu zohľadnený počet obyvateľstva, rozloha územia a zemepisná poloha kraja tak, aby ich rozmiestnenie a vyťaženie bolo rovnomerné a dojazd ambulancie záchrannej zdravotnej služby do každej obce nikdy nepresiahol 15 minút a aby čo najvyššiemu percentu obyvateľstva bola poskytnutá pomoc do 480 sekúnd v rámci tzv. quintetu prvej hodiny. Výnos, ktorý by mal byť platný od 15. apríla tohto roka, predkladá ministerstvo na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie. "Vzhľadom na obyvateľstvo považujeme za nevyhnutné zosúladiť uvedený výnos s výsledkami analýzy v čo najskoršom možnom termíne, rovnako z hľadiska možnej hrozby porušenia čl. 40 Ústavy SR tým, že by mohlo dôjsť k obmedzeniu práva na ochranu zdravia oneskoreným poskytnutím alebo neposkytnutím neodkladnej zdravotnej starostlivosti," uvádza v tejto súvislosti ministerstvo.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: