Česká ministerka zastavila reštrukturalizáciu zdravotníckych ústavov

Revolučná zmena v sieti českých Štátnych zdravotníckych ústavov (ŠZÚ), ktoré sa mali z počtu dnes existujúcich štrnástich reštrukturalizovať na dva – v Prahe a Ostrave, sa nekoná.

Ministerka zdravotníctva ČR Dana Jurásková dnes v Poslaneckej snemovni oznámila, že plánované zmeny – motivované snahou o úspory - pozastavuje. Svoj krok Jurásková zdôvodnila tým, že sa ocitla pod silným politickým tlakom. Ministerka žiadnu politickú stranu neuviedla, ale jej slová mieria do tábora socialistov, ktorým zmeny neboli po vôli. História štátnych zdravotníckych ústavov siaha až do roku 1925. Centrálny ústav bol zrušený v roku 1952, ale jednotlivé ústavy existovali až do začiatku 70. rokov, kedy sa spojili do Inštitútu hygieny a epidemiológie. ŠZÚ bol obnovený v roku 1992 ako inštitúcia, ktorá si kládla za ceľ „chrániť a podporovať verejné zdravie, venovať sa prevencii chorôb a sledovať vplyv životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva“. Súčasťou ústavu sú aj národné referenčné laboratóriá, kde sa sledujú prípady AIDS, ale aj prasacej chrípky. Podľa Juráskovej majú jednotlivé ŠZÚ finančné problémy, ktoré sa môžu ich činnosti dotknúť už o niekoľko mesiacov. Zjednotenie ústavov malo viesť k účelnejšiemu využívaniu prostriedkov a majetku. Z ČSSD sa ozývali hlasy proti plánovaným zmenám dlhší čas. Niektorí poslanci dokonca upozorňovali na to, že zámer ministerstva odporuje zákonu o ochrane verejného zdravia.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: