Ocenení za podporu duševného zdravia dávajú stop stigme

Liga za duševné zdravie (LDZ) SR dnes na slávnostnom koncerte v Bratislave odovzdala ocenenia za prínos v oblasti duševného zdravia. Cenu pre jednotlivcov alebo združenie za pomoc pri napĺňaní cieľov ligy získalo občianske združenie ODOS – Otvorme dvere, otvorme srdcia za dlhoročnú snahu prekonávať predsudky a postupne znižovať stigmu a dlhodobo pretrvávajúcu diskrimináciu ľudí s duševnými poruchami na Slovensku. Práve odbúranie predsudkov je dôležité pre pacientov a efektívny proces ich vyliečenia a opätovného zaradenia do práce a do života.

Ocenenie, v podobe sochy od slovenských výtvarníkov Svetozára Ilavského a Daniela Brunovského, si na koncerte prevzala výkonná riaditeľka združenia Marcela Barová, členka Rady duševného zdravia Ministerstva zdravotníctva SR a Rady vlády SR pre zdravotne postihnutých občanov, v ktorej je zástupcom ľudí s duševnými poruchami. Barová sa už deväť rokov aktívne venuje práci v pacientskych a príbuzenských organizáciách združených v ODOS-e. Za dlhoročné kvalitné spracovávanie tém týkajúcich sa duševného zdravia v kategórii Cena pre médiá získal ocenenie redaktor Zvolenských novín Martin Mázor. Mázor prispieva do rôznych regionálnych médií v Banskobystrickom kraji, napríklad do Rádia Regina Slovenského rozhlasu a zároveň pôsobil ako šéfredaktor internetového časopisu Premeny, ktorý informoval o činnosti združení v oblasti duševného zdravia.

K tohtoročnému oceňovaniu sa pridala aj Kancelária WHO na Slovensku a odovzdala "Cenu za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia". Ocenenie si odniesli členovia občianskeho združenia Krídla, ktoré úspešne zapĺňa akútny nedostatok zariadení tohto druhu na Slovensku. Krídla vytvárajú priestor pre širokú škálu terapií, dennú rehabilitačnú prácu, ktorá je dôležitým tréningom pre život a v kontinuite liečby prináša skvalitnenie života ľudí s psychickými poruchami, vedie ich cestou k uzdraveniu a triumfuje plnou integráciou a návratom do života. Slávnostný koncert bol súčasťou informačnej kampane, ktorú LDZ SR realizuje s podporou ministerstva zdravotníctva na podporu destigmatizácie a na prevenciu depresie a samovrážd. Tohtoročná informačná kampaň pod názvom "Daj stop stigme! O duševných poruchách bez mýtov a neprávd. Vykročme z hmly" prebiehala od februára 2010 v médiách, na internete a prostredníctvom informačných letákov.

Okrem toho LDZ SR v spolupráci s ODOS pripravila ako súčasť kampane aj diskusie pre verejnosť s odborníkmi v regiónoch Slovenska. Posledná diskusia bude 24. marca v priestoroch Ligy za duševné zdravie v Bratislave s Pavlom Černákom, riaditeľom Psychiatrickej nemocnice v Pezinku. Informačná kampaň je realizovaná v rámci Národného programu duševného zdravia s podporou Ministerstva zdravotníctva SR. TASR poskytla informácie Olga Valentová z LDZ SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: