Počet ochorení na tuberkulózu sa na Slovensku dlhodobo znižuje

Incidencia, počet nových prípadov ochorenia na tuberkulózu, na Slovensku v roku 2009 prvýkrát klesla pod 10 prípadov na 100.000 obyvateľov. Primár oddelenia tuberkulózy v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie (NÚTPCHaHCH) vo Vyšných Hágoch Ivan Solovič uviedol, že z okolitých krajín má nižšiu incidenciu len Česká republika.

V Národnom registri TBC bolo v minulom roku nahlásených 513 prípadov tuberkulózy, čo predstavuje 9,49 na 100.000 obyvateľov. Na porovnanie, v roku 1951 to bolo 299,7/100.000 obyvateľov. Solovič uviedol, že v 419 prípadoch išlo o pľúcnu tuberkulózu, v ostatných prípadoch o mimopľúcnu.

Toto respiračné ochorenie sa prejavilo u 77 pacientov z rómskeho etnika, z nich 44 žilo v osadách. Z vekového hľadiska sa tuberkulóza najčastejšie prejavuje u mužov vo veku 44 až 54 rokov, u žien skôr v staršom veku. Celkovo sú muži viac náchylní na toto infekčné ochorenie. Medzi deťmi sa tuberkulóza vyskytla v 11 prípadoch, z toho v deviatich išlo o rómske deti.

Oblasťou s najvyšším výskytom chorých ľudí je východné Slovensko. Prešovský kraj má incidenciu 18,30/100.000 obyvateľov, za ním nasleduje Košický kraj s 10,07/100.000. „V týchto oblastiach je to dávané do súvislosti aj s vysokou mierou nezamestnanosti a tuberkulóza je tu stále závažným sociálnym problémom,“ priblížil Solovič, ktorý je zároveň odborníkom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre TBC. Počet úmrtí, v ktorých bola tuberkulóza priamou príčinou, bolo na Slovensku deväť.

„Aktuálna situácia na Slovensku je hodnotená ako veľmi dobrá, sme radení medzi krajiny s nízkym výskytom tuberkulózy,“ zhodnotil Solovič. Preto je podľa neho správny čas navrhnúť Ministerstvu zdravotníctva SR, aby bola zrušená revakcinácia u 11-ročných detí. „Odporúčali sme zrušiť revakcináciu, pretože tá situácia je v dlhodobom trende dobrá,“ uviedol. NÚTPCHaHCH však odporúča ponechať očkovanie u novorodencov od 4. dňa do 6. týždňa života.

Ešte stále sa v ústave stretávajú s tým, že ľudia, u ktorých bola diagnostikovaná tuberkulóza, sa odmietajú na toto ochorenie liečiť. „Sú to obyvatelia sociálne neprispôsobiví, bezdomovci, rómske etnikum, títo sa nechcú podrobiť komplexnej liečbe a z ústavu utekajú, čo je veľmi nebezpečné,“ upozornil. V priemere môže jeden neliečený pacient nakaziť ďalších desať ľudí zo svojho okolia.

Heslo svetového dňa tuberkulózy na tento rok znie: „Inováciou za urýchlenie činov“. Kampaň sa zameriava na jednotlivcov po celom svete, ktorí dokázali nájsť nové spôsoby boja proti TBC. „Je to problém, ktorý sa dotýka nás všetkých, preto aj tento Svetový deň TBC nech nám pomôže uvedomiť si náš osobný postoj voči tejto chorobe,“ dodal Solovič.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: