Zdravotníci realizujú projekt Zdravé deti v zdravých rodinách

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici je garantom projektu Zdravé deti v zdravých rodinách, orientovaného na primárnu prevenciu aterosklerózy v detskom veku. Spolupracujú na ňom praktickí lekári - pediatri a odborníci verejného zdravotníctva z celého Slovenska.

"V druhej realizačnej fáze projektu pokračujeme v sledovaní dynamiky zmien v hodnotách celkového cholesterolu u slovenských detí. V týchto dňoch získané poznatky analyzujeme, porovnávame a vyhodnocujeme s údajmi, ktoré sme od jednotlivých RÚVZ získali v roku 2001, odkedy spomínaný projekt prebieha," informovala TASR gestorka spomínaného programu Magdaléna Ďateľová z banskobystrického RÚVZ.

Dodala, že zdravotníci od marca 2009 do februára 2010 zozbierali približne 3700 dotazníkov, pričom najvyššie percento účasti na štúdii bolo v Banskobystrickom kraji, až 95 percent. V Trenčianskom kraji to bolo 86 percent a v Nitrianskom 80 percent. Naopak najnižšia účasť, iba dvojpercentná, bola v Bratislavskom kraji. V ostatných krajoch sa účasť na štúdii pohybovala v rozmedzí 30 až 60 percent.

Z dlhodobého hľadiska je cieľom projektu upevnenie odbornej spolupráce medzi pediatrickou preventívnou zložkou a zložkou verejného zdravotníctva. Z krátkodobého pohľadu je to overenie kardiovaskulárnej rodinnej anamnézy, získanie údajov o nej, ako aj o hodnote celkového cholesterolu a o charakteristikách životného štýlu u detí vo veku 11 až 17 rokov za rok 2009. U detí s pozitívnou kardiovaskulárnou rodinnou anamnézou je zámer rozšírený o získanie údajov z kompletného lipidogramu - teda z kompletnej analýzy tukov v krvi.

"Anamnéza je rozhovor lekára s pacientom, pri ktorom pacient opisuje vlastnými slovami svoje zdravotné ťažkosti. Lekár chorého počúva a kladie mu cielené otázky. Kompletná anamnéza obsahuje všetky údaje o zdravotnom stave chorého od jeho narodenia až do času rozhovoru. Tiež zdravotné údaje o jeho pokrvných príbuzných a v neposlednom rade aj jeho sociálne a pracovné pomery. Inak povedané je to aj získavanie údajov o zdravotných ťažkostiach samotného pacienta, ale čo sa týka kardiovaskulárnych ochorení aj údajov o srdcovocievnych chorobách jeho blízkych príbuzných", uviedla Ďateľová.

Jedným z ďalších cieľov realizátorov projektu je aktualizovať intervenčné opatrenia na individuálnej úrovni v poradenských centrách zdravia pre deti a rodiny jednotlivých RÚVZ. Rovnako tak i na populačnej úrovni v rámci zdravotno-výchovného pôsobenia na základných, stredných a materských školách na celom Slovensku.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: