Svetový deň vody – 22. Marec

Svetový deň vody – 22. Marec
Zdroj: bigstockphoto.com

Voda je základnou podmienkou všetkého života. Dnes sú vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody. Valné zhromaždenie OSN v roku 1992 vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody.

Svetový deň vody sa oslavuje počnúc rokom 1993, v súlade s odporúčaniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji, v špeciálnej kapitole o Ochrane kvality a zásob sladkovodných zdrojov. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali implementácii odporúčaní medzinárodnej rady a vytýčili konkrétne aktivity na úrovni svojho štátu. Každý rok je jedna z nominovaných agentúr OSN poverená oslavou a propagáciou novej témy, ktorú riadi Administratívny výbor pre koordináciu (ACC) vodných zdrojov. Ciele Svetový deň vody je kľúčovým pre zameriavanie pozornosti okrem iného na:

  • určenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou
  • zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody
  • zvýšenie účasti a spolupráce vlád, medzinárodných agentúr, mimovládnych organizácií a súkromného sektoru na organizácií osláv Medzinárodného dňa vody.

Stratégie

Na zvýšenie povedomia sa navrhujú kampane organizované vládami a ich partnermi v jednotlivých krajinách. Partnerstvo medzi vládami, súkromným sektorom, mimovládnymi organizáciami a odbornými organizáciami možno podporiť účasťou a spoluprácou týchto strán na nasledujúcich aktivitách:

  • podpora masmediálnych vzdelávacích programov
  • zameranie sa na deti a mládež
  • výroba a rozširovanie dokumentárnych filmov
  • organizovanie konferencií, okrúhlych stolov, seminárov a výstav týkajúcich sa ochrany a rozvoja vodných zdrojov
  • podpora komunitných programov
  • zvýšenie podpory verejného i súkromného sektoru prostredníctvom spolupráce a účasti na oslave Svetového dňa vody.

22. marec je teda jedinečnou príležitosťou všetkým pripomenúť mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Praktické úsilie nám môže pomôcť zvýšiť svetové povedomie o týchto problémoch a ich riešeniach. Našou úlohou je premeniť slová na záväzky a činy v tejto oblasti. Veď voda sa nachádza všade okolo nás. Pokrýva až 70 percent zemského povrchu a má pre našu planétu a jej obyvateľov nesmierny význam. Potrebujú ju všetky rastliny a živočíchy. Nik nemôže prežiť bez vody viac ako 4 dni. Ľudia potrebujú vodu v domácnostiach, továrňach i pri poľnohospodárskych prácach. Elektrická energia z vodných elektrární predstavuje lacný zdroj energie v mnohých krajinách sveta. Napríklad v Kanade je 66 percent výroby energie pokrývaných výrobou z vodných elektrární a v Nórsku je to dokonca až 99 percent. Chráňme a vážme si vodu, aby sa o sto či dvesto rokov nestala takým vzácnym artiklom, že sa kvôli nej povedú vojny alebo sa pre veľkú väčšinu ľudí stane ťažko dostupnou komoditou.

Autor článku: časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: