V Šrobárovom ústave mali v roku 2009 11 prípadov detskej TBC

Výskyt tuberkulózy na Slovensku má klesajúcu tendenciu, čo platí aj pri výskyte tuberkulózy u detí. Do Národného registra TBC bolo v roku 2009 nahlásených 11 prípadov detskej tuberkulózy vo veku do 15 rokov.

Primárka oddelenia detskej tuberkulózy Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci Martina Miškovská uviedla, že najproblémovejšou oblasťou je východné Slovensko, teda Prešovský a Košický kraj. V rámci Slovenska klesla incidencia, teda počet nových prípadov ochorenia na tuberkulózu, v roku 2009 prvýkrát pod 10 prípadov na 100.000 obyvateľov. Pre porovnanie v roku 1951 to bolo až 299,7 na 100.000 obyvateľov.

Koncom roku 2009 dostal ústav finančný dar vo výške viac ako 12.600 eur, ktoré boli použité na vytvorenie samostatnej izby a jej prístrojového vybavenia, ktorá slúži na nepretržité monitorovanie detských pacientov s diagnózou TBC. "Sme veľmi vďační za túto pomoc, ktorá je prínosom pre zlepšenie starostlivosti o kriticky choré deti s tuberkulózou, ako aj pre našich zdravotníckych pracovníkov," hovorí Miroslava Kolcúnová, riaditeľka ústavu. Izba je vybavená kardiomonitorom, infúznou pumpou, injekčnou pumpou, odsávačkou a polohovateľnou posteľou. Šrobárov ústav v Dolnom Smokovci, ktorý si tohto roku pripomenie už 90. výročie vzniku, je špecializovaný odborný ústav, ktorý sa ako jediné zariadenie na Slovensku komplexne venuje diagnostike a následnej liečbe detského pacienta s tuberkulóznym ochorením. Okrem toho poskytuje ústav aj špecializovanú, ústavnú a ambulantnú liečebno-preventívnu starostlivosť, tiež diferenciálnu diagnostiku v oblasti detskej pneumofizeológie, imunoalergológie a cystickej fibrózy deťom vo veku do 18 rokov. Vlani bolo v ústave hospitalizovaných na 290 lôžkach viac ako 3100 pacientov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: