WHO: Vtáčia chrípka stále predstavuje hrozbu pre zdravie ľudí

Vtáčia chrípka zostáva hrozbou pre ľudské zdravie napriek poklesu prípadov od roku 2006, kedy ochorenie dosiahlo svoj vrchol, varovala dnes Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). WHO upozornila, že tento rok zaznamenali 21 prípadov nákazy vírusom H5N1 u ľudí, vrátane siedmich úmrtí. "Šestnásť z nich bolo v Egypte, vrátane piatich úmrtí, štyri vo Vietname, pričom jeden nakazený zomrel, a jeden prípad v Indonézii, kde pacient zomrel," uviedla regionálna kancelária WHO v Manile v dnešnom vyhlásení.

Výskyt ochorenia u hydiny alebo u kŕdľov divého vtáctva hlásili Bangladéš, Bután, Kambodža, India, Izrael, Mjanmarsko, Nepál a Vietnam, uvádza sa vo vyhlásení. Výskyt vírusu H5N1 u hydiny podľa WHO predstavuje ohrozenie zdravia ľudí, ktorí sa môžu nakaziť priamym kontaktom s nakazeným vtáctvom. WHO zároveň varovala, že "u vírusu môže dôjsť k mutácii s iným chrípkovým vírusom, čoho výsledkom by mohol byť úplne nový kmeň". "Existuje neustále riziko, že vírus H5N1 sa skombinuje s iným kmeňom chrípky," uviedol regionálny poradca pre predchádzanie a reakciu na prenosné ochorenia, Dr. Takeši Kasai.

"Vírus chrípky je nepredvídateľný," povedal. "V oblastiach, kde je H5N1 endemický, WHO a jej partneri budujú systémy pozorovania s cieľom identifikovať zmeny správania vírusu zvyšovať povedomie o rizikách a ochranných opatreniach a zvyšovať schopnosti a kapacity pre rýchlu reakciu na vypuknutie (epidémie)," dodal. WHO vyzvala ľudí, aby sa chránili pri kontakte, preprave, zabíjaní a spracovaní nakazenej hydiny a udržiavali vysokú mieru osobnej hygieny a hygieny pri príprave jedla, a znížili tak riziko nákazy. Organizácia zároveň zdôraznila, že je nutné, aby farmy nahlásili veterinárnym úradom každé úmrtie alebo ochorenie vo svojich kŕdľoch.

V roku 2006 WHO zaznamenala 115 prípadov vtáčej chrípky a 79 úmrtí. Počet prípadov sa odvtedy znížil, vlani zaznamenali 73 prípadov a 32 úmrtí.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: