Ochorení na žltačku je v Banskej Bystrici čoraz menej

Výskyt ochorenia na žltačku typu A na Slovensku v posledných rokoch klesá. Primárnymi dôvodmi znižovania ochorení sú vyššia kvalita bývania, kvalitnejšie zásobovanie pitnou vodou či novovybudované kanalizácie. V lokalitách, najmä v rómskych osadách, kde je hygienický štandard nízky, sa epidémie tohto ochorenia vyskytujú pravidelne. Dôkazom toho je aj minulý rok, kedy epidemiológovia zaznamenali epidemický výskyt žltačky typu A v okresoch Revúca a Lučenec, v spádovej oblasti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Rimavská Sobota.

"Na Slovensku v súčasnosti nemáme ucelený systém očkovania proti tejto chorobe. V minulosti sa vykonávalo selektívne očkovanie dvojročných detí v päťročných intervaloch. Tento projekt v súčasnosti nefunguje, no analýzy chorobnosti v mnohých okresoch potvrdili, že toto očkovanie bolo vysoko účinné. Vyrastala totiž odolná, doživotne imúnna generácia detí, ktorá nebola vnímavá na túto nákazu a nezanášala potom žltačku do škôl," uviedla vedúca odboru epidemiológie RÚVZ Banská Bystrica Mária Avdičová. Dodala, že odborníci by chceli dosiahnuť, aby sa v tomto projekte pokračovalo, pretože sa realizoval najmä v oblastiach, kde ľudia žijú v zlých hygienických pomeroch. Malo by to nepriamy dopad na výskyt týchto ochorení aj u ostatnej populácie.

Vzhľadom na to, že existujú aj iné nástroje, ktoré významným spôsobom znižujú chorobnosť na žltačku typu A, akými sú zásobovanie kvalitnou pitnou vodou, kanalizácia, vedenie k osobnej hygiene, umývanie rúk a iné atribúty, odborníci v SR neuprednostňujú očkovanie.

"Že sú tieto atribúty účinné, dokazuje aj skutočnosť, že výskyt v populácii klesá. Očkovanie sa aj vo svete robí takzvaným selektívnym spôsobom. Znamená to, že nie je zaradené do národného imunizačného programu. V SR momentálne očkujeme ľudí len v ohniskách nákazy. Potom tých, ktorí sú profesionálne vystavení nákaze, za čo zodpovedá zamestnávateľ a ľudí, ktorí cestujú a chcú sa dať dobrovoľne očkovať," konštatovala Avdičová.

Žltačka typu A sa šíri kontaktom, potravinami či špinavými rukami. Ten, kto má prístup ku kvalitnej vode, žije v objekte, ktorý je odkanalizovaný a je vedený k osobným hygienickým návykom, predpoklad na šírenie nákazy tohto typu žltačky nemá. Žltačky typu B a C sa šíria krvou, pričom rozdiel je v mechanizme ich prenosu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: