Anna Czambelová sa zaslúžila o založenie transfúznej služby na Slovensku

Pred 90 rokmi, 29. marca 1920, sa v Slovenskej Ľupči narodila lekárka, organizátorka zdravotníctva a spoluzakladateľka transfúznej služby na Slovensku Anna Czambelová.

Anna Czambelová pochádza z rodiny učiteľa Samuela Czambela. Študovala na lekárskej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, v roku 1947 získala titul MUDr. Pracovala v Banskej Bystrici a Trenčíne, od roku 1953 až do svojej smrti pôsobila ako prednostka Krajskej transfúznej stanice v Nitre.

V Nitre vybudovala Hematologicko-transfúzne oddelenie, ktorého význam presiahol rámec kraja. Niekoľko rokov tu pôsobila vo vedúcej funkcii primára. Svoje praktické a teoretické poznatky uplatnila na prednáškach, na odborných seminároch o problémoch hematológie v pokročilom veku, o akútnych potransfúznych príhodách, o príprave a použití antiglobulínového AGH séra (séra proti ľudskej bielkovine).

Anna Czambelová je spoluautorkou publikácie Význam zdravotníckej osvety pri propagácii darcovstva krvi a odborných štúdií, ktoré postupne uverejňovala v časopisoch Bratislavské lekárske listy a Folia biologica. Roku 1944 sa aktívne zúčastnila na Slovenskom národnom povstaní.

Anna Czambelová zomrela 26. októbra 1971 v Nitre.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: