VšZP upraví nemocniciam ANS zmluvné objemy od 1. apríla

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) upraví od 1. apríla tohto roka zmluvné objemy všetkým nemocniciam, ktoré sú členmi Asociácie nemocníc Slovenska (ANS). Ako na dnešnej tlačovej konferencii objasnila generálna riaditeľka VšZP Zuzana Zvolenská, poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti VšZP ponúkla cenové podmienky na úrovni 1. štvrťroka 2010.

Poisťovňa má uzavreté zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (PZS) do 30. júna 2010 a cenové podmienky platia do dnešného dňa. Podľa Zvolenskej celkové požiadavky PZS na úpravu cenových podmienok vysoko presahujú možnosti poisťovne k smerom k disponibilným zdrojom plánovaným na rok 2010. "Pokiaľ by sme zosumarizovali globálne požiadavky na navýšenie cien poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre našich poistencov, dostali by sme sa k číslu plus 30 miliónov eur na rok 2010," uviedla v tejto súvislosti. Poisťovňa nad rámec kapitácie uhrádza okrem preventívnych prehliadok všeobecným lekárom pre deti a dorast aj vyšetrenie CRP prístrojom. V súčasnosti je podľa Zvolenskej v štádiu riešenia možná úhrada EKG vyšetrení nad rámec kapitácie všeobecným lekárom pre dospelých a rozšírenie spektra výkonov uhrádzaných nad rámec kapitácie, ktoré súvisia s preventívnou prehliadkou u gynekológa.

Zdravotná poisťovňa Dôvera nebude v tomto roku meniť zmluvy so všeobecnými lekármi ani špecialistami, od apríla sa s nimi preto dohodla na pokračovaní doterajších zmlúv bez zmeny cien. V niektorých prípadoch došlo aj k ukončeniu spolupráce. Poisťovňu ešte čakajú rokovania s nemocnicami, s ktorými má uzatvorené zmluvy do konca júna. Ako objasnil riaditeľ úseku nákupu zdravotnej starostlivosti ZP Martin Kultan, poisťovňa očakáva jednopercentný pokles zdrojov na poistenca a nie je tak priestor na plošné úpravy cien. Dôvera chce pridať kvalitnejším poskytovateľom, tí menej efektívni by mali, naopak, dostať menej. Kultan nevylúčil ani nezazmluvnenie niektorých zariadení.

Po marcových rokovaniach sa na zmluvných podmienkach na nadchádzajúce obdobie od apríla dohodla ANS aj so súkromnou zdravotnou poisťovňou Union. Poistencom tak bude naďalej poskytovaná odkladná aj neodkladná zdravotná starostlivosť. Malé nemocnice požadovali od poisťovne viac zdrojov, aby mohli reagovať na požiadavku odborov a zvýšiť platy zamestnancov. Prezident ANS Marián Petko pre TASR potvrdil, že asociácia odporučí svojim členom uzatvorenie nových zmlúv od apríla do konca roku. "Z nášho pohľadu ide o kompromisné riešenie," povedal na margo dohodnutého navýšenia zdrojov s tým, že ANS je mierne spokojná.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: