Hrozba cholery je stále reálna

Hrozba cholery je stále reálna
Zdroj: bigstockphoto.com

Pôvodcom epidemickej cholery je baktéria Vibrio cholerae, o ktorú sa mikrobiológovia zaujímajú aj v súčasnosti, nakoľko výskyt cholery je stále aktuálny, a to aj v našich zemepisných šírkach.

História objavu

Florentský patológ Filippo Pacini ako prvý pozoroval v roku 1854 pod mikroskopom baktérie spôsobujúce choleru. Boli zahnuté v tvare rožka a nazval ich Vibrio cholerae. V roku 1855 lekár John Snow prišiel na to, že baktéria sa množí v žalúdočno-črevnom trakte a vylučuje sa stolicou. V snahe zamedziť šíreniu cholery dal tento lekár odstrániť rukoväť z pumpy na Broad Street. Zamedzil tak čerpaniu infikovanej vody a epidémia sa zastavila. No až v roku 1883 Robert Koch dokázal, že cholerové vibrio je nesporným pôvodcom tejto závažnej choroby.

Zdroje nákazy

Prirodzeným zdrojom cholery je iba človek, ktorý vylučuje baktérie stolicou a zvratkami vo veľkom množstve. Vibriá ničí teplota 55° Celzia za 15 minút. Okamžite ich dokážu zničiť aj kyseliny a baktérie sú citlivé aj na chlór a dezinfekčné prostriedky. Naopak, dobre sa im darí v znečistených vodách a na povrchu kontaminovaných potravín. Zdrojom nákazy teda môže byť kontaminovaná voda alebo nedostatočne tepelne upravené morské ryby a rôzne plody mora. Cholera sa môže preniesť aj priamo z človeka na človeka.

Podstata ochorenia

Patologický účinok toxínu cholery sa prejavuje v tenkom čreve infikovaných ľudí. Keďže napadnutá bunka spätne neprijíma vodu ani ióny sodíka, organizmus sa odvodní. Pacient zomiera na dehydratáciu. Chorí na choleru sa preto liečia rýchlou náhradou tekutín a podávaním izotonických roztokov do žily. Poskytnutie tejto pomoci je však problematické najmä počas veľkých epidémií v chudobných krajinách.

Ako prebieha ochorenie?

Cholera je prudké črevné infekčné ochorenie, ktoré charakterizuje vodnatá hnačka, zvracanie a rýchla dehydratácia. Rýchly únik vody stolicou a zvratkami mení telo pacienta na kostru potiahnutú vráskavou kožou a jeho celkový vzhľad vzbudzuje strach. Tento proces je pomerne rýchly. Dospelý človek postihnutý cholerou môže za 24 hodín stratiť až 30 litrov tekutín.

Epidémie cholery v minulosti

Už pred 2 500 rokmi sa vraj cholera vyskytovala hlavne na Blízkom východe, ako aj v Ázii v povodí riek Gangy a Brahmaputra, kde sa nachádza doteraz. Prvé záznamy o cholere pochádzajú približne z roku 400 pred n. l.. Písomné zmienky o cholere sa nachádzajú aj v staroegyptských papyrusoch a u starých hinduistických liečiteľov. V Európe sa cholera rozšírila začiatkom 19. storočia v podobe siedmych pandémií.

Na Slovensku choleru prvýkrát priniesli v roku 1831 – 1832 pltníci z Poľska. Zvlášť prudko sa cholera rozšírila na východnom Slovensku. Dezinfekcia studní, kopanie hrobov a ďalšie hygienické opatrenia vyvolali v ľuďoch podozrenie, že ich chcú otráviť. To bol jeden z podnetov východoslovenského povstania, ktoré opísal Jozef Nižňanský v románe Cholera. Opätovne vypukla cholera na východe Slovenska v roku 1970, za pomoci hygienikov bola pomerne rýchlo zlikvidovaná. V nasledujúcom roku zaznamenali ojedinelý prípad aj v Komárne. Slovo cholera postupne preniklo do všetkých svetových jazykov.

Aká je súčasnosť?

V januári 1991 vypukla epidémia cholery v južnej a strednej Amerike, odkiaľ sa rozšírila aj do USA, kde vtedy ochorelo viac ako 1,3 milióna ľudí. Cholera sa z miesta svojho pôvodu v juhovýchodnej Ázii sťahuje do Afriky a Ameriky, sporadicky aj do Európy. Je to závažné importované ochorenie, preto je mu potrebné venovať trvalú pozornosť.

Autor článku: RNDr. Jozef Rosinský, MPH, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: