Úrad verejného zdravotníctva pripravuje Deň otvorených dverí

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR otvorí v stredu 7. apríla od 8.00 h do 15.00 h svoje brány pre verejnosť. Okrem propagácie zdravého životného štýlu tu budú odborníci poskytovať aj krátke zdravotné poradenstvo. Ako dnes priblížila zástupkyňa hlavého hygienika SR Iveta Trusková, záujemcovia si budú môcť nechať zmerať tlak krvi, zistiť cholesterol či body mass index. Získať tiež budú môcť informácie potrebné na ich ďalšiu orientáciu v udržiavaní a podpore svojho zdravia.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva zároveň sprístupnia svoje poradenské centrá ochrany a podpory zdravia v bratislavskej Petržalke, Poprade, Dunajskej Strede, Žiline, Trnave, Vranove nad Topľou a v Banskej Bystrici. Rady odborníkov tiež budú môcť záujemcovia nájsť v priestoroch Novohradskej knižnice vo Veľkom Krtíši, v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante a v utorok 6. apríla aj na Námestí SNP v Partizánskom. Informácie o aktivitách na jednotlivých úradoch možno nájsť na webovej stránke ÚVZ SR. Svetová zdravotnícka organizácia chce, aby sa do tohtoročného Svetového dňa zdravia, ktorý pripadá na 7. apríla, zapojili predovšetkým mestá. S heslom Urbanizácia - šanca pre verejné zdravie alebo Globálne spojenie aktivít pre vytvorenie zdravších miest chce podporiť zdravie ľudí.

Počas celosvetovej kampane 1000 miest, 1000 životov, ktorá by mala prebiehať v týždni od 7. do 11. apríla 2010, môžu mestá napríklad sprístupniť svoje verejné priestranstvá (parky, pešie zóny a podobne) a zorganizovať na nich aktivity venované zdraviu a zdravému životnému štýlu. Teda napríklad cvičenia, koncerty, hry, verejné diskusie či prezentácie zamerané na ochranu, podporu a rozvoj zdravia verejnosti. Mestá môžu tento týždeň využiť aj na prezentáciu svojich aktivít, programov alebo projektov, ktorými prispeli k vytvoreniu zdravšieho mesta, prezentáciu výsledkov aktivít svojich občanov, združení, mestských častí a podobne, ktoré prispeli alebo prispievajú k udržiavaniu zdravia obyvateľov – ich propagáciou. Zaregistrovať do kampane sa možno prostredníctvom internetovej stránky Svetovej zdravotníckej organizácie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: