Vicepremiér Čaplovič sa zúčastní na spustení protónového urýchľovača

Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič v utorok 6. apríla navštívi Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP v Ružomberku. Cieľom návštevy je slávnostné spustenie protónového urýchľovača v Protónovom terapeutickom centre.

Vicepremiér SR Dušan Čaplovič systematicky zdôrazňuje, že najnovšie poznatky vedy a výskumu musia slúžiť ľuďom. Spustenie protónového urýchľovača je stelesnením tejto myšlienky, keďže poznatky z výskumu a vývoja, ako aj dlhoročná náročná práca umožňujú aplikovať jedinečné spôsoby liečby v našom medicínskom prostredí. Podpredseda slovenskej vlády pripomína, že protónový urýchľovač je prvým zariadením pre hĺbkovú terapiu, a to nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Liečba protónovým lúčom v onkológii je pritom šetrnejšia a má menej nežiaducich účinkov ako iné metódy. Podľa jeho slov je popri samotnej liečbe dôležité vyzdvihnúť aj vedecký rozmer celého projektu, ktorý prestavuje jej významnú pridanú hodnotu. Centrum sa nepochybne stane aj bázou pre bakalárske a magisterské plnohodnotné štúdium. Poskytne pracovné príležitosti nielen pre zdravotnícky personál, ale aj technických pracovníkov a výskumníkov. V neposlednom rade bude zabezpečovať postgraduálne štúdiom lekárov pre liečbu nádorov žiarením.

Protónový urýchľovač v protónovom terapeutickom centre Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku považuje podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič za ďalší krok v úspešnej spolupráci s Ruskou federáciou, osobitne s ruskými výskumnými a vývojovými partnermi. Práve táto úspešná skúsenosť by mala v budúcnosti získať podobu ďalšej úspešnej participácie na dobudovaní Cyklotrónového centra excelentnosti v Bratislave. Slávnostné spustenie protónového urýchľovača sa uskutoční v priestoroch ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku v utorok 6. apríla 2010 so začiatkom o 09.15 h.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: