RÚVZ ponúka vyšetrenie rizikových faktorov chronických ochorení

Svoje dvere počas Svetového dňa zdravia, ktorý tento rok pripadá na stredu 7. apríla, otvorí pre záujemcov aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici. Jeho pracovníci im poskytnú vyšetrenia rizikových faktorov chronických ochorení. Pripravujú tiež regionálne žrebovanie kampane Vyzvi srdce k pohybu.

Na pracovisku odboru podpory zdravia môžu počas spomínaného dňa návštevníci v rámci poradenstva absolvovať aj jednoduché kondičné testy ako prevenciu nadváhy a obezity. K dispozícii budú aj odborníci z Poradne zdravej výživy. Ich úlohou je poskytovať informácie o zdravom spôsobe stravovania a možnostiach znižovania nadváhy. "Všetci z nás sme kandidátmi na určité choroby. Pre prevenciu je dôležité vedieť príčinné vzťahy a predvídať, čo sa stane. Či sa prejaví nejaká choroba, záleží od toho, ako a kde žijeme, či pracujeme. Verejné zdravotníctvo sa snaží svojou činnosťou vedieť o týchto príčinných vzťahoch a dopredu robiť zábrany vzniku chorôb. Keď ľudia prídu do poradne včas, zistia si svoje rizikové biologické faktory ale aj riziká zo svojho životného štýlu, môžu chorobe zabrániť či oddialiť ju natoľko, že sa nestihne za života prejaviť," konštatovala hlavná odborníčka hlavného hygienika SR pre preventívne pracovné lekárstvo a toxikológiu Eleonóra Fabiánová z banskobystrického RÚVZ.

Každoročne sa do aktivít propagujúcich zdravý životný štýl a pripomínajúcich zodpovednosť za svoje vlastné zdravie zapájajú aj RÚVZ na celom Slovensku. Urobia tak aj počas Svetového dňa zdravia. Sprístupnia jednotlivé poradne, kde v rámci základných vyšetrení zmerajú záujemcom tlak, cholesterol z kapilárnej krvi, určia obsah tukov v krvi, vykonajú antropometrické merania alebo určia takzvaný Body Mass Index. Odborníci im poskytnú aj krátke poradenstvo týkajúce sa zdravého životného štýlu. Svetová zdravotnícka organizácia WHO vznikla v roku 1945 na Konferencii OSN o medzinárodnej organizácii, kedy účastníci jednomyseľne schválili návrh Brazílie a Číny, aby sa v rámci OSN vytvorila nezávislá medzinárodná zdravotnícka organizácia. O rok neskôr v New Yorku signovalo 61 štátov z celého sveta, vrátane ČSR, Ústavu Svetovej zdravotníckej organizácie. Ústava je platná od 7. apríla 1948 – tento dátum je dňom vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá má v súčasnosti 192 členských štátov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: