Kardiovaskulárne ochorenia častejšie ohrozujú aj mladšie vekové kategórie

Výskyt kardiovaskulárnych ochorení sa aj na Slovensku posúva stále do mladších vekových skupín. "Rizikové faktory, ktoré urýchľujú vývoj kardiovaskulárnych ochorení, pôsobia od útleho detstva," upozorňuje Národný program prevencie ochorení srdca a ciev v časti venovanej deťom a dorastu. Už v mladom veku sa totiž prejavujú negatívne následky zlej životosprávy či nesprávnych výživových zvyklostí. Program chce preto nielen klásť dôraz na prevenciu, ale tiež zabezpečiť presadzovanie zdravých stravovacích návykov u detí a školákov podporou rozvoja školského stravovania.

Ako upozornilo ministerstvo zdravotníctva, dosiaľ sa nevenovala dostatočná a cielená diagnostická a terapeutická pozornosť zo strany pediatrov a dorastových lekárov tejto problematike. "Obdobie detského veku je priam predurčené na to, aby prostredníctvom aktívneho vyhľadávania a pozitívneho ovplyvňovania rizikových faktorov a včasných štádií kardiovaskulárnych ochorení zasiahla primárnou prevenciou do boja proti kardiovaskulárnym ochoreniam." Rezort očakáva, že prevencia u detí bude mať významný pozitívny dopad na ich výskyt, priebeh a v konečnom štádiu by mohla zredukovať mortalitu. Medzi základné ciele programu pre deti a dorast patrí zistenie reálneho výskytu počiatočných štádií kardiovaskulárnych ochorení, ako aj rizikových faktorov u slovenských detí. Ministerstvo by zároveň chcelo nájsť kontrolné mechanizmy na realizáciu preventívnych a liečebných postupov, ako aj začať s preventívnymi opatreniami od včasného veku. Národný program je programom trvalého charakteru, ktorý sa stane prirodzenou súčasťou práce zdravotníkov primárneho kontaktu. Prevenciu majú vykonávať práve všeobecní lekári pre deti a dorast a príslušní pediatrickí špecialisti.

Iba 10 percent slovenskej populácie nemá žiadny rizikový faktor vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Ako pre TASR uviedol hlavný odborník ministerstva zdravotníctva Gabriel Kamenský, stúpa počet mladých ľudí, ktorí fajčia, pribúdajú tiež cukrovkári, ako aj obézni ľudia. "Zhoršujú sa nám rizikové parametre už u mládeže a detí," konštatoval s tým, že keďže rizikové faktory nebolia, je potrebná edukácia. Podľa Kamenského totiž iba polovica Slovákov pozná správne hodnoty krvného tlaku a iba jedna štvrtina vie, v akých hodnotách by sa mal pohybovať cholesterol. Na ochorenia srdca a ciev umiera každý druhý Slovák, pričom v roku 2007 podľahlo týmto chorobám takmer 30.000 ľudí.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: