Poisťovne žiadali vlani cez ÚDZS o doplatenie miliónov eur na poistnom

Úrad pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorý vydáva platobné výmery o pohľadávkach poistencov voči zdravotným poisťovniam, rozhodol vlani v prvostupňovom správnom konaní o zaplatení neodvedeného poistného alebo preddavkov vo výške takmer 51,9 milióna eur. Úroky a poplatky z omeškania predstavovali ďalších asi 6,4 milióna eur. Vyplýva to z výročnej správy úradu. Celkovo ÚDZS vydal na základe návrhov uplatnených zdravotnými poisťovňami 65.089 platobných výmerov, z toho vyše 61.000 už nadobudlo právoplatnosť. V porovnaní s rokom 2008 tak došlo k poklesu počtu doručených návrhov na vydanie výmerov, znížil sa tiež ich finančný objem. Úrad však ešte vedie správne konania v ďalších prípadoch nezaplateného poistného vo výške 46 miliónov eur.

ÚDZS v minulom roku tiež uložil pokuty vo výške 845.000 eur poistencom a platiteľom poistného za porušenie alebo nesplnenie ich povinností. Medzi časté porušenia patrí nevrátenie preukazu pri zmene poisťovne alebo európskeho preukazu do ôsmich dní či neoznámenie skutočnosti rozhodujúcej pre vznik povinnosti štátu platiť poistné.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: