Nemocnica v Malackách pozýva na preventívne vyšetrenia

Dňa 6. apríla sa pod záštitou predsedu BSK pána Pavla Freša v nemocnici v Malackách slávnostne otvoria podujatie zamerané na osvetu občanov aj zamestnancov firiem o potrebe prevencie. V rámci zvyšovania povedomia o nutnosti preventívnych vyšetrení budú počas Týždňa zdravia zamestnanci Nemocničnej a.s. poskytovať všetkým záujemcom meranie základných vitálnych hodnôt (tlak, % telesného tuku, výpočet body mass index, stanovenie hladiny cukru v sére) a poradenstvo k rozsahu odporúčanej preventívnej prehliadky vzhľadom na vek a pohlavie. Zároveň v tomto týždni môžu záujemcovia získať zľavu na Karty zdravia, ktoré slúžia na úhradu nadštandardných výkonov a svojim majiteľom poskytujú aj výrazné zľavy pri prevencii.

„Cieľom našej nemocnice je poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť podľa najvyšších štandardov Európskej únie. Jednoznačne sem patrí aj podpora prevencie. Preto sme v súvislosti so Svetovým dňom zdravia pripravili podujatie Týždeň zdravia, ktoré má pripomenúť ľuďom dôležitosť preventívnych prehliadok. Zamerali sme sa aj na firmy a organizácie, ktoré pôsobia v našom regióne. Práve zamestnávatelia môžu urobiť veľa v osvete prevencie. Preto sme sa rozhodli pripraviť špeciálny program na túto tému aj pre riaditeľov firiem a manažérov ľudských zdrojov vo firmách.“, hovorí Peter Kalenčík, riaditeľ spoločnosti Nemocničná, a.s., ktorá prevádzkuje nemocnicu v Malackách.

„Civilizačné ochorenia, ako kardiovaskulárne či nádorové ochorenia, sú stále na popredných miestach štatistík v príčinách úmrtnosti. Na základe celosvetových štúdií dnes vieme predchádzať civilizačným ochoreniam pomocou monitorovania a následnej eliminácie rizikových faktorov. A práve základné vitálne parametre v rámci nášho podujatia budú naši zamestnanci bezplatne merať v Stánku zdravia vo vestibule nemocnice. Pokiaľ zaznamenáme odchýlku od normy, pacientom rovno odporučíme návštevu všeobecného lekára či odbornej ambulancie. Súčasťou služby je aj poradenstvo pre ľudí k zloženiu preventívnych prehliadok. Záujemcovia sa rovno môžu objednať na preventívne programy, ktoré naša nemocnica poskytuje.“, dodáva MUDr. Zuzana Hollá, manažérka pre zdravotnú činnosť.

Stánok zdravia bude otvorený vo vestibule nemocnice v Malackách od utorka, 6. apríla 2010 do piatku, 9. apríla 2010 v čase od 7.00 do 15.00 hod.

Autor článku: Ing. Zuzana Kovaľová, Manažér marketingu a PR

Dátum zverejnenia: