Liga proti rakovine – 16. apríl Deň narcisov

V piatok 16. apríla 2010 - na Deň narcisov budete mať práve vďaka kvietku narcisu pocit, že je všetko okolo Vás krajšie, farebnejšie, pozitívnejšie...

Pripnutím si tohto jarného kvetu sa pridáte k jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierke Ligy proti rakovine, ktorú organizuje už 14. rok. Jeho nosením vyjadríte spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Ak prispejete i finančne, akýkoľvek Váš dobrovoľný príspevok pomôže realizovať množstvo programov a projektov, ktoré ľuďom s ťažkým ochorením pomáhajú prekonávať najťažšie obdobie života – obdobie liečby i po liečbe. Priamo počas Dňa narcisov stretnete v mestách a obciach Slovenska dobrovoľníkov Ligy proti rakovine – mladých ľudí, ktorí sa Vám prihovoria. Tento rok bude viac ako 15.500 dobrovoľníkov označených identifikátormi v podobe umelého kvetu narcisu ukončeného žetónom do nákupného vozíka s logom a názvom Liga proti rakovine, so slovným označením Deň narcisov 2010 a číslom dobrovoľníka. Každý dobrovoľník je povinný dané označenie používať. Druhým identifikačným znakom je papierová pokladnička potlačená motívom hlavného vizuálu, logom Ligy proti rakovine a dátumom 16. apríl 2010 Deň narcisov.

Deň narcisov môžete podporiť akýmkoľvek dobrovoľným príspevkom: - na účet zbierky č. 2629740400/1100, - do pokladničiek v deň zbierky – 16. apríla 2010, - zaslaním ľubovoľnej SMS v hodnote 1 eur na číslo 848 v termíne od 6. do 20. apríla 2010. Vyzbierané finančné prostriedky vracia Liga proti rakovine späť verejnosti vo forme financovania programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti, ku ktorým patria: Centrá pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave a v Košiciach, Linka pomoci na t.č. 02/52 96 51 48, ubytovacie zariadenie pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov v Bratislave a Košiciach, rekondičné pobyty pre dospelých onkologických pacientov, tábory pre detských onkologických pacientov, edukačné a informačné materiály pre širokú verejnosť, vzdelávanie mladej generácie v oblasti prevencie vo forme projektu Onkologická výchova. Nezanedbateľná je i podpora zdravotníckych a nemocničných zariadení, hospicov či paliatívnych oddelení nemocníc prostredníctvom financií venovaných na prístrojové vybavenie i podpora klinických a výskumných projektov. O výnose a použití finančných prostriedkov vyzbieraných počas Dňa narcisov sa môžete informovať počas celého roka na webovej stránke www.lpr.sk, prostredníctvom inzercie i letáčikov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: