Najlepšie mamografické pracoviská

Najlepšie mamografické pracoviská
Zdroj: bigstockphoto.com

V rokoch 2003 až 2005 podstúpilo štyridsať mamografických pracovísk dvojkolový audit ministerstva zdravotníctva. Výsledkom je zoznam šestnástich pracovísk najlepšie pripravených na preventívne mamografické vyšetrenia:

 1. FNsP Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera Bratislava
 2. Pro Bios, s. r. o., Bratislava
 3. NsP MUDr. L. Nádaši – Jégeho Dolný Kubín
 4. NsP A. Leňa Humenné
 5. FNsP – 1. KRaZM Košice
 6. 1. súkromná nemocnica Košice – Šaca
 7. FNsP J. A. Reimana Prešov
 8. NsP sv. Barbory Rožňava
 9. FNsP Trnava
 10. NZZ – RDG Banská Bystrica
 11. MC Nitra, s. r. o.
 12. NsP Trebišov
 13. NsP Malacky
 14. Preventívne centrum – OÚSA Bratislava
 15. NsP Poprad
 16. Sv. Vincent, s. r. o., Prievidza
Poradie sa bude priebežne meniť podľa výsledkov ďalšieho auditu v roku 2006.

Autor článku: Ministerstvo zdravotníctva SR

Dátum zverejnenia: