Fajčiari sa môžu zbaviť svojho zlozvyku a získať za to ocenenie

Podľa celosvetových štatistík počet každoročných úmrtí ovplyvnených užívaním tabaku sa blíži k štyrom miliónom. Na Slovensku zomiera ročne v dôsledku fajčenia približne 11.000 obyvateľov. Znížiť počty fajčiarov u nás chce aj Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a to prostredníctvom ďalšieho ročníka súťaže s názvom Prestaň a Vyhraj. Tá je určená práve fajčiarom s cieľom pokúsiť sa prestať fajčiť a urobiť tak niečo pre svoje zdravie, seba, ale aj svojej rodiny.

"Fajčenie nielenže nie je v dnešnej dobe 'in', ale je aj jednoznačným faktorom, ktorý sa výrazne podieľa na vzniku kardiovaskulárnych a nádorových ochorení a poškodzuje všetky systémy ľudského organizmu," uviedol v tejto súvislosti minister zdravotníctva Richard Raši, ktorý zároveň prevzal záštitu nad tohtoročnou súťažou. Súťaž organizuje od roku 1994 Národný úrad verejného zdravotníctva vo Fínsku v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Táto medzinárodná súťaž je podľa hlavného hygienika SR Ivana Rovného najrozšírenejšia akcia na podporu nefajčenia metódou, ktorá sa osvedčila v najrôznejších kultúrach vo svete. Pomocou súťaže si na Slovensku v roku 2008 úplne odvyklo od fajčenia viac ako 30 percent súťažiacich a rovnaký počet ľudí obmedzil počet denne vyfajčených cigariet. V roku 2008 sa do celosvetovej súťaže Prestaň a Vyhraj zapojilo vyše 700.000 ľudí z viac ako 100 krajín sveta. Motiváciou k prihlasovaniu do súťaže okrem zdravotného prospechu je i možnosť získať zaujímavé a hodnotné ceny.

Okrem základných podmienok, ako je vek najmenej 18 rokov či odovzdanie prihlášky do súťaže v termíne do 30. apríla 2010, hovoria pravidlá súťaže aj o tom, že účastník musí zanechať užívanie tabakových výrobkov v čase od 1. mája do 31. mája 2010. Informácie o súťaži sú aj na internetovej stránke ÚVZ SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: