Viliam Chorvát v roku 1953 ako prvý v ČSR realizoval cievnu transplantáciu

Popredný, medzinárodne uznávaný cievny chirurg, univerzitný profesor MUDr. Viliam Chorvát, sa narodil pred 95 rokmi, 11. apríla 1915, v Bodorovej pri Martine. Vo výskumnej a klinickej praxi sa venoval problémom všeobecnej a brušnej chirurgie, neurochirurgie, endokrinnej, cievnej a rekonštrukčnej chirurgie.

V rokoch 1945-1948 počas študijného pobytu vo Francúzsku a Belgicku spolupracoval so zvučnými menami európskej chirurgie. S profesorom Fontainom napríklad v roku 1949 popísal nové cievne ochorenie arteriolitídu (zápal tepien). Na študijnom pobyte v ZSSR v roku 1960 zbieral vedomosti od najlepších tamojších chirurgov. V roku 1953 ako prvý v Československu úspešne realizoval cievnu transplantáciu, do chirurgickej praxe zaviedol viacero nových operačných metód. Prvý upozornil na spastické poúrazové uzavretie ciev. Dospel k cenným záverom v liečbe Raynaudovej choroby (záchvatovitá bledosť prstov rúk vyvolaná chladom alebo duševným napätím, mimoriadna precitlivenosť stien prstových tepien na chlad a napätie).

Ako prvý v Československu uviedol do praxe operáciu podľa Ogneva a upozornil na možnosť embolektómie (chirurgické odstránenie embolu, napríklad krvnej zrazeniny). Je autorom hodnotných štúdií z abdominálnej (brušnej) chirurgie, neurochirurgie, autorom okolo 100 štúdií a článkov v domácich a zahraničných odborných časopisoch. V roku 1939 Viliam Chorvát vyštudoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a do roku 1944 bol lekárom chirurgického oddelenia Štátnej nemocnice v Trnave. Zúčastnil sa na ilegálnom protifašistickom odboji, bol aktívnym účastníkom SNP. Od roku 1945 pôsobil na I. chirurgickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v roku 1971 sa stal jej prednostom. Od roku 1951 bol zástupcom vedúceho, od roku 1970 vedúcim katedry chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je laureátom Národnej ceny (1950) a nositeľom vysokých vojenských ocenení. Zomrel 15. júla 1974 v Bratislave.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: